Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Passboberget – vild bergslagsskog

Gammal skog med döda träd blandat med myr- och hällmarker. Tillsammans ger det dig en känsla av hur den vilda bergslagsskogen som tidigare bredde ut sig i området såg ut. Om du åker hit under sommaren eller hösten så kan det finnas gott om blåbär och lingon som du kan plocka.

Skog vid kanten av en stilla sjö.

Foto: Mats Harrysson

Friluftsliv

Passboberget låter dig utforska området på naturens villkor. Här finns inga anlagda stigar så du får ströva fritt genom skogen och över myr- och hällmarker. Området består av ett berg, som gör att marken är ojämn och du får ta dig upp och ned för branta bergssidor. I den norra delen finns flera fina platser med utsikt mot Holmsjön. Här passar det bra att ta en fikapaus innan du fortsätter din upptäcktsfärd. Under sommar och höst finns gott om blåbär och lingon. I området finns två gruvhål och vattenfyllda dagbrott. Här bröts tidigare järn- och kopparrik malm. Om du har tur kan du träffa på en tjäder, som med ett kraftigt brak lyfter från marken och flyr djupare in i skogen.

Naturen

Området består av myrar och hällmarker med en blandning av äldre tall- och granskog. Här finns många döda och döende träd. De döda träden är en viktig livsmiljö för många olika arter, allt från lavar, mossor, svampar och insekter, till fåglar som hittar sin mat här. Bland de svampar som lever på döda träd, så kallade tickor, kan du hitta tallticka och rosenticka. Rosentickan är mycket ovanlig i Västmanland. Här växer även bland annat lavarna garnlav, korallblylav och kortskaftad ärgspik. I en del av området växer några skogslönnar. På de gamla lövträden växer bland annat lunglav, stuplav och bårdlav. På marken växter ljung, odon och skvattram. I området trivs flera olika sorters mossor, bland annat vedtrappmossa, gyllenmossa och stor revmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fånga, döda eller bortföra djur,
 • klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2007

Areal: 132 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Passboberget ligger avlägset och beroende på snömängd kan vägen vara oplogad under vintertid.

Passboberget ligger 1 mil väster om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Sväng vänster vid skylt "Bäckegruvan". Kör 8,7 kilometer. Sväng vänster mot skylt "Riddarhyttan 4". Kör på väg 68 i cirka 1,3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Övre Källfallet". Kör 90 meter. Sväng vänster in på Skillåvägen. Kör 750 meter. Sväng vänster, in på Läckebovägen. Efter cirka 1,5 kilometer delar sig vägen. Sväng höger, in på Holmsjövägen. Kör 2,3 kilometer så kommer du fram till reservatets parkering som ligger i en 90-graders kurva.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss