Passboberget – vild bergslagsskog

Gammal skog med döda träd blandat med myr- och hällmarker. Tillsammans ger det dig en känsla av hur den vilda bergslagsskogen som tidigare bredde ut sig i området såg ut. Om du åker hit under sommaren eller hösten så kan det finnas gott om blåbär och lingon som du kan plocka.

Skog vid kanten av en stilla sjö.

Foto: Mats Harrysson

Friluftsliv

Passboberget låter dig utforska området på naturens villkor. Här finns inga anlagda stigar så du får ströva fritt genom skogen och över myr- och hällmarker. Området består av ett berg, som gör att marken är ojämn och du får ta dig upp och ned för branta bergssidor. I den norra delen finns flera fina platser med utsikt mot Holmsjön. Här passar det bra att ta en fikapaus innan du fortsätter din upptäcktsfärd. Under sommar och höst finns gott om blåbär och lingon. I området finns två gruvhål och vattenfyllda dagbrott. Här bröts tidigare järn- och kopparrik malm. Om du har tur kan du träffa på en tjäder, som med ett kraftigt brak lyfter från marken och flyr djupare in i skogen.

Naturen

Området består av myrar och hällmarker med en blandning av äldre tall- och granskog. Här finns många döda och döende träd. De döda träden är en viktig livsmiljö för många olika arter, allt från lavar, mossor, svampar och insekter, till fåglar som hittar sin mat här. Bland de svampar som lever på döda träd, så kallade tickor, kan du hitta tallticka och rosenticka. Rosentickan är mycket ovanlig i Västmanland. Här växer även bland annat lavarna garnlav, korallblylav och kortskaftad ärgspik. I en del av området växer några skogslönnar. På de gamla lövträden växer bland annat lunglav, stuplav och bårdlav. På marken växter ljung, odon och skvattram. I området trivs flera olika sorters mossor, bland annat vedtrappmossa, gyllenmossa och stor revmossa.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fånga, döda eller bortföra djur,
 • klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning.


Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2007

Areal: 132 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen