Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Säbybergen – lugn och ro granne med Europavägen

På cykelavstånd från Arboga, intill Hjälmare kanal, hittar du Säbybergen. Området bjuder på dramatiska rasbranter, mossklädda berghällar och lavar som hänger som skägg från träden. Här kan du finna lugn och ro bland krokiga ekar och gamla tallar, trots att du befinner dig alldeles intill väg E20.

En skog med lövträd och barrträd, det är tidig höst, löven är gröna och gula.

Foto: Mårten Gustafsson

Friluftsliv

Säbybergen sticker upp som en tydlig kulle i det annars platta landskapet runt omkring. Från parkeringen vid Hjälmare kanal går en stig brant upp genom skogen. Väl uppe på berget hittar du flera platser med utsikt över jordbrukslandskapet och Arbogaåns omgivningar. Ta med fika och svampkorg och lyssna efter hackspettens trummande. Eller varför inte ta en motionsrunda på den fem kilometer långa skogsstigen?

Naturen

Skogen i Säbybergen består av både barr- och lövskog i olika åldrar. Tallarna som växer på hällmarkerna tillhör de äldsta träden i naturreservatet och här kan du till exempel hitta svampen tallticka. Den lever nästan bara på tallar som är över 150 år gamla! Träd som har dött får ligga kvar på marken och brytas ned i naturens egen takt av insekter och svampar. Dessa insekter är god mat för den mindre hackspetten och andra fåglar som trivs i området. Den omväxlande skogen gör att sällsynta mossor, lavar och svampar växer här, som till exempel vedtrappmossa, brunpudrad nållav och laxticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld,
 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fånga, döda eller bortföra djur,
 • klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch, ha snitslade spår eller orienteringskontroller som sitter uppe längre än fem veckor,
 • använda området för organiserade arrangemang med över 200 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2007

Areal: 137 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Säbybergen ligger cirka 6 kilometer öster om centrala Arboga, längs med väg E20. Sväng av vägen söderut vid skylt Hjälmaredocka. Parkeringen ligger längs med Hjälmare kanal cirka 700 meter från avfarten från E20.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss