Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kohagen – orkidéer och fåglar i beteshagen

Här kan du gå i betesmarker och i gammal granskog tillsammans med hästar och får. I Kohagen växer flera sorters orkidéer och här trivs många olika fågelarter. Passa på att ta en fikapaus vid någon av de tre rastplatserna och njut av utsikten över Kolbäcksån.

Två hästar som står tätt intill varandra betar på en äng. En å flyter fram i bakgrunden.

Trots namnet Kohagen är det störst chans att du träffar på hästar eller får i naturreservatet. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Kohagen bjuder på ett omväxlande område med skog, hassellundar och vackra blommor. Om du följer någon av stigarna kan du vandra genom gammal granskog, ljus lövskog och över öppna betesmarker. På vägen kan du få sällskap av hästar och får som betar i Kohagen under sommaren. Det finns tre rastplatser med eldstäder där du kan slå dig ner och ta en fikapaus och njuta av utsikten över Kolbäcksån. I strandkanten kan du se spår av bäver i form av gnagda och fällda träd. Har du tur kan du även se den simma i ån i gryningen eller skymningen.

För att ta dig in i naturreservatet behöver du kunna klättra över en stätta, en enklare trappa över ett staket. Intill reservatet finns fotbollsplaner, badplats, motionsspår och en camping.

Naturen

Här betar hästar och får under sommaren, trots namnet Kohagen! Djuren är viktiga eftersom de hjälper till med att hålla markerna öppna. Utan dem hade markerna växt igen med högt gräs och lövsly. Då skulle de växter som trivs här inte kunna överleva, växter som till exempel ängsvädd, jungfrulin och darrgräs. I området växer också tre olika orkidéer, jungfru Marie nycklar, grönkulla och nattviol. Här finns gott om svampar, både ätliga och mindre ätliga. Under sensommar och höst kan du se vaxskivling och fingersvamp liva upp marken med sina klara färger.

I den gamla granskogen finns de ovanliga svamparna ullticka och gränsticka. De lever bara i gammal skog med döda och kullfallna granstockar. Tittar du runt här tidigt på våren så kan du stöta på den sällsynta bombmurklan. Det är en svamp som liknar en rund och luden chokladbakelse. Här finns också många träd med hål i som gör att fågelarter som bor i håliga träd trivs. Du kan bland annat få syn på, eller höra, gröngöling, spillkråka, hackspett, skogsduva och kattuggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • klättra i boträd,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • gräva upp eller bryta buskar och örter samt plocka mossor eller lavar, samt borttagande av björknäver,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 1993

Areal: 37 hektar

Förvaltare: Surahammars kommun

Hitta hit

Kohagen ligger 2 kilometer norr om Surahammar. Du kan ta dig till reservatet på flera sätt.

Enklast är om du till fots eller med cykel följer Ekängsvägen norrut från Hembygdsgården. Följ skyltningen "Naturreservat".

Du kan också ta dig till reservatet genom att vandra längs det promenadstråk som går på kanalbanken väster om Hovgården. Du korsar Kolbäcksån vid Sättern och väl över på andra sidan följer du stigen norrut längs ån.

Med bil: Sväng av väg 66 norr om Surahammar vid skylt "Surahammar 2". Följ Dalskogsvägen till Nybyggsvägen där du svänger höger. Efter järnvägsövergången, sväng höger vid skylt ”Naturreservat”. Sväng vänster vid nästa skylt "Naturreservat" och parkera vid Ekängstugan. Gå stigen/vägen in mot fotbollsplanerna. Reservatets entré finns efter cirka 100 meter på höger sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss