Kohagen – orkidéer och fåglar i beteshagen

Här kan du gå i betesmarker och i gammal granskog tillsammans med hästar och får. I Kohagen växer flera sorters orkidéer och här trivs många olika fågelarter. Passa på att ta en fikapaus vid någon av de tre rastplatserna och njut av utsikten över Kolbäcksån.

En ljusbrun och en mörkbrun häst som betar grönt gräs, en å i bakgrunden.

Trots namnet Kohagen är det störst chans att du träffar på hästar eller får i naturreservatet. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Kohagen bjuder på ett omväxlande område med skog, hassellundar och vackra blommor. Om du följer någon av stigarna kan du vandra genom gammal granskog, ljus lövskog och över öppna betesmarker. På vägen kan du få sällskap av hästar och får som betar i Kohagen under sommaren. Det finns tre rastplatser med eldstäder där du kan slå dig ner och ta en fikapaus och njuta av utsikten över Kolbäcksån. I strandkanten kan du se spår av bäver i form av gnagda och fällda träd. Har du tur kan du även se den simma i ån i gryningen eller skymningen.

För att ta dig in i naturreservatet behöver du kunna klättra över en stätta, en enklare trappa över ett staket. Intill reservatet finns fotbollsplaner, badplats, motionsspår och en camping.

Naturen

Här betar hästar och får under sommaren, trots namnet Kohagen! Djuren är viktiga eftersom de hjälper till med att hålla markerna öppna. Utan dem hade markerna växt igen med högt gräs och lövsly. Då skulle de växter som trivs här inte kunna överleva, växter som till exempel ängsvädd, jungfrulin och darrgräs. I området växer också tre olika orkidéer, jungfru Marie nycklar, grönkulla och nattviol. Här finns gott om svampar, både ätliga och mindre ätliga. Under sensommar och höst kan du se vaxskivling och fingersvamp liva upp marken med sina klara färger.

I den gamla granskogen finns de ovanliga svamparna ullticka och gränsticka. De lever bara i gammal skog med döda och kullfallna granstockar. Tittar du runt här tidigt på våren så kan du stöta på den sällsynta bombmurklan. Det är en svamp som liknar en rund och luden chokladbakelse. Här finns också många träd med hål i som gör att fågelarter som bor i håliga träd trivs. Du kan bland annat få syn på, eller höra, gröngöling, spillkråka, hackspett, skogsduva och kattuggla.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • klättra i boträd,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • gräva upp eller bryta buskar och örter samt plocka mossor eller lavar, samt borttagande av björknäver,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 1993

Areal: 37 hektar

Förvaltare: Surahammars kommun