Djupmossen – lugnt och fridfullt myrområde

Djupmossen och naturreservatet Djupebo som ligger precis bredvid, består av en blandning av skogs- och myrmarker. Under våren fylls skogen av fågelsång och under sommar och höst kan du hitta gott om bär och matsvamp. Det är blött i området så ta med dig ett par gummistövlar eller gör ett besök här på vintern med ett par snöskor eller längdskidor.

Djupmossen. Foto: Markus Rehnberg

Djupmossen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Under sommar och höst kan du fylla korgen med bär och matsvamp, i de lite högre och torrare delarna av naturreservatet finns gott om trattkantareller. Det finns inga anlagda stigar i området utan du får ströva runt på naturens villkor. Myren är ganska öppen och det gör att den kan passa bra för en skidtur på vintern. Här har du chans att se en älg eller kanske en liten ekorre. Ta med en fikakorg och sätt dig på en stock eller sten och njut av den lugna och fridfulla naturen. Kom ihåg stövlarna!

Naturen

Djupmossen ligger intill sjön Djupen och består av en blandning av myr och skog. Här växer grova tallar och olika slags lövträd, som björk och asp. På aspen trivs ovanliga mossor och lavar, till exempel skinnlav, trubbfjädermossa och asphättemossa.

I slutet av 1800-talet sänktes vattennivån i sjöarna Djupen och Glåpen. I Sverige var det ganska vanligt att sänka sjöar och dika ut mossar för att få fram nya landområden till jord- eller skogsbruk. I delar av naturreservatet har inget skogsbruk bedrivits under mycket lång tid. Här har skogen fått växa som den vill. Det innebär att det också finns gott om döda träd i olika stadier av nedbrytning. I de döda träden trivs insekter som blir mat till bland annat fåglar. På de döda träden trivs även många olika sorter svampar som lever på träd, till exempel ullticka och brandticka. I reservatets västra del finns en äldre granskog där du under tidig vår kan se den sällsynta bombmurklan. Det är en svamp som mest kan liknas vid en rund och luden chokladbakelse. Bombmurklan är fridlyst i Sverige och får inte plockas!

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2004

Areal: 74 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen