Sunnanfors – jordbruksbygd vid slingrande å  

Naturreservatet ligger alldeles intill Hedströmmen, som slingrar sig fram genom den flacka Baggådalen. Här möts du av ett öppet jordbrukslandskap där flera olika fåglar trivs. Så för dig som är fågelintresserad kan området vara väl värt ett besök.

Ett öppet landskap med åkrar där det växer träd.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Sunnanfors bjuder på ett öppet och vackert landskap. Det finns ingen parkeringsplats för dig som besökare, men du kan stanna till på lämplig plats utmed riksväg 233 norr om reservatet. Du kan också stanna till längs den mindre bilvägen som går längs dalgångens södra sida, mellan Baggbron och Harplekartorp. Över bygden drillar lärkor och  storspovar. Både bruna och blå kärrhökar patrullerar dalen under delar av året. Vissa år kan du höra kornknarrens snäppande läte under sommaren.

Naturen

När jordbruket under 1970-talet drabbades av lågkonjunktur hotades stora områden med jordbruksmark att tas ur bruk. Detta ledde till att många marker växte igen eller planterades med skog. För att bevara några typiska jordbruksområden bildades bland annat naturreservaten Sunnanfors och Klockarbo. Området ligger i Baggådalen och består till största del av öppen jordbruksmark. Här finns också några små skogsholmar där det bland annat växer björk, hägg och rönn. Längs reservatets norra gräns slingrar sig Hedströmmen fram genom dalgången. Utmed strandkanten växer bland annat klibbal.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1972

Areal: 52 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen