Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sunnanfors – jordbruksbygd vid slingrande å  

Naturreservatet ligger alldeles intill Hedströmmen, som slingrar sig fram genom den flacka Baggådalen. Här möts du av ett öppet jordbrukslandskap där flera olika fåglar trivs. Så för dig som är fågelintresserad kan området vara väl värt ett besök.

Ett öppet landskap med åkrar där det växer träd.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Sunnanfors bjuder på ett öppet och vackert landskap. Det finns ingen parkeringsplats för dig som besökare, men du kan stanna till på lämplig plats utmed riksväg 233 norr om reservatet. Du kan också stanna till längs den mindre bilvägen som går längs dalgångens södra sida, mellan Baggbron och Harplekartorp. Över bygden drillar lärkor och  storspovar. Både bruna och blå kärrhökar patrullerar dalen under delar av året. Vissa år kan du höra kornknarrens snäppande läte under sommaren.

Naturen

När jordbruket under 1970-talet drabbades av lågkonjunktur hotades stora områden med jordbruksmark att tas ur bruk. Detta ledde till att många marker växte igen eller planterades med skog. För att bevara några typiska jordbruksområden bildades bland annat naturreservaten Sunnanfors och Klockarbo. Området ligger i Baggådalen och består till största del av öppen jordbruksmark. Här finns också några små skogsholmar där det bland annat växer björk, hägg och rönn. Längs reservatets norra gräns slingrar sig Hedströmmen fram genom dalgången. Utmed strandkanten växer bland annat klibbal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

I Sunnanfors gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1972

Areal: 52 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Sunnanfors ligger 7 kilometer nordväst om Skinnskatteberg. Baggå ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 1,9 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Sunnanfors 2". Kör 800 meter så kommer du fram till reservatet.

Kontakt

Avdelningen för natur och miljö

Telefon: 010-224 90 00

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss