Asköviken-Tidö – ett paradis för fåglar och fågelskådare!

I Asköviken-Tidö trivs både fåglar och fågelskådare! Här har över 250 olika arter av både vanliga och ovanliga fåglar påträffats. Fågelskådare finner sig väl till rätta vid de olika gömslena, utkiksplattformarna och i fågeltornet. Området är varierat med öppna strandängar, hagar, lövskogar och slottsmiljön vid Tidö. Runt hela viken finns vägar och stigar både för dig som vill gå kortare och längre promenader.

En informationsskylt som berättar vilka fåglar som kan ses

Fågelinformation vid Tornudden. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Asköviken-Tidöområdet är en grund vik i Mälaren. Runt om viken finns ett varierat landskap med öppna strandängar, beteshagar och lummiga lövskogar. Här finns utmarkerade vägar och stigar för kortare och längre promenader. Vid Lövsta finns ett dass och ett fågelgömsle som du kan nå med barnvagn och rullstol. Runt viken finns det flera utsiktsplatser där du får fina vyer över området och kommer nära fåglarna. På Askösidan av viken finns ett fågeltorn där du kan spana ut över vattnet.

Tidö slott är en ståtlig byggnad från 1600-talet, som ligger söder om viken. Slottet och den tillhörande parkeringen är öppet för besök under sommarmånaderna. I träden runt slottet finns det ovanligt mycket mistlar, misteln är fridlyst och den är även Västmanlands landskapsblomma.

Granne med naturreservatet ligger Askövikens naturskola. Naturskolan ger elever i Västerås möjlighet att lära, upptäcka och experimentera ute i naturen.

Fågelskyddsområde

Asköviken-Tidö är även ett fågelskyddsområde. Det innebär att du inte får besöka vissa delar av landområdet under tiden från 1 april till 15 juli. Under 1 april till 15 augusti får du inte vistas på vattnet i delar av viken. Det finns skyltar med information om datumen uppsatta i naturreservatet.

Det finns mer att läsa och en karta för Asköviken-Tidö under informationen om Djur- och växtskyddsområden på vår sida om skyddad natur.

Detaljerad information om fågelskyddsområden

Naturen

Asköviken-Tidö är allra mest känt för sitt fågelliv. Fåglarna trivs i den grunda viken med mycket vass, som är omgiven av skyddande lövskog. Några exempel på arter som bygger bo och föder upp sina ungar i området är rördrom, snatterand, årta, skedand, bivråk, småfläckig sumphöna, mindre strandpipare, svarttärna, skogsduva, göktyta, mindre hackspett, gulärla, trastsångare, skäggmes och nötkråka. Havsörn kan du se nästan hela året. Både på våren och på sensommaren stannar många vadarfåglar till här och sena vårkvällar kan du höra dvärgbeckasinens spel vid Rudö. Sent på hösten tar många gäss rast här vid sin flytt mot sydligare breddgrader. Det är en mäktig upplevelse att se och höra flera tusen fåglar samtidigt!

I lövskogarna finns många gamla lövträd där olika svampar, lavar och mossor trivs. Exempel är oxtungsvamp, gammelekslav och filthättemossa. I området har insekten ögonfläcksbock påträffats, en art som tidigare ansetts vara utöd i Sverige.

Nya kanaler och häckningsöar

Utanför Tornudden har nya kanaler och häckningsöar för fåglar skapats under vintern 2019/20. Mer information om arbetet hittar du via länken nedanför.

Information om arbetet vid Tornudden Pdf, 1.6 MB.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • under perioden 1 april till 15 juli beträda det område som framgår av beslutskartan,
 • under perioden 1 april till 15 augusti med båt eller på annat sätt vistas inom vattenområde som framgår av beslutskartan,
 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän och enskild väg,
 • parkera annat än på särskilt anvisade parkeringsplatser,
 • ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn,
 • rida annat än på allmän och enskild väg,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling, båttävling eller träning för detta,
 • sätta upp tavla, skylt eller affisch eller snitsla spår,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt gräva upp växter,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur utanför tomtmark,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning.

Tältnings- och eldningsförbuden gäller under förutsättning att Länsstyrelsen inte ställer i ordning och anvisar särskilda platser.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1985, utvidgat 1991och ombildat 2003

Areal: 896 hektar (551 hektar land och 345 hektar vatten)

Förvaltare: Länsstyrelsen