Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Flyten – tyst och orörd natur

Här får du uppleva en vildmark med en blandning av myrar, skogar och sjöar. I Stora Flyten kan du ta en promenad längs Bruksleden som passerar genom området, eller ta en skidtur över myrarna på vintern. Det här är ett naturreservat för dig som gillar tyst och orörd natur.

En blå himmel över en trädfri mosse

En stor del av naturreservatets yta består av öppna mossar. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Stora Flyten är till stora delar ett väg- och stiglöst område. Bruksleden korsar reservatet på tre platser. Precis utanför reservatet finns Stenbjörnskojan, en rastplats med stuga där det är möjligt att övernatta. Lämnar du Bruksleden får du vara beredd på fuktiga och blöta miljöer, så ta på dig gummistövlar om du vill plocka hjortron eller tranbär under sensommaren.

Under vintern kan det vara härligt att glida fram över de snötäckta myrarna på skidor. Kanske korsar du spåren av någon av de djur som håller till i Stora Flyten. Kanske är det i skogsharens, tjäderns eller till och med lodjurets runda fotspår du följer, eller som tidigare har passerat den plats där du nu går. Kanske blir målet för din skidtur Rudtjärnsberget som ligger i den norra delen av området. Här finns Västmanlands största grottsystem. Grottorna ligger en bit utanför naturreservatet.

Tidigare ägdes det område där Stora Flyten ligger av Virsbo bruk som tillverkade stångjärn. För att driva ugnarna krävdes stora mängder träkol. Denna kol tillverkades i skogen i så kallade kolmilor. Än idag kan den skarpögde se spåren av denna tillverkning i form av grunda gropar med kol, så kallade kolbottnar.

I några av naturreservatets åtta sjöar och tjärnar har fisk satts ut. Här finns regnbåge, öring, abborre och gädda. På Virsbo fiskevårdsförenings webbplats finns information om var och hur du köper ditt fiskekort.

Naturen

Naturreservatet består av olika typer av mossar och kärr och myrområdet Stora Flyten tillsammans med Stormossen är ett av länets största. På myren växer skvattram, rosling, tuvull, vattenklöver och hjortron. Över de fuktiga markerna brer också vitmossor ut sig. Det finns flera olika arter, till exempel flytvitmossa och sotvitmossa som växer i blötare partier och rostvitmossa och uddvitmossa som växer i de lite torrare delarna. Runtom myrarna och på myrholmar växer framför allt barrskog. På de lövträd som finns här växer lavar som njurlav, bårdlav och lunglav. I skogen finns älg och på senare tid har även vildsvinet flyttat in. Att vildsvin finns här ser du på de spår som blir när vildsvinen bökar om i jorden med sina trynen på jakt efter någon rot eller mask.

Från tidig vår till höst används myren både som rast- och boplats av många olika slags fåglar. Under vår och sommar blandas ljungpiparens vemodiga läte med grönbenans envisa varnande. Trana och trädpiplärka trivs också här. Lyfter du blicken kan du med lite tur få syn på både bivråk och fiskgjuse. Här har du även en stor chans att se örn. Inte sällan kastar havsörnens vida vingar sin skugga över naturreservatet och under vintern kan du ibland även se kungsörn.

Under år 2017 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning på Stormossön. I samband med branden lockades den sotsvarta praktbaggen till området. Den lockades av den värme och rökutveckling som elden orsakade och kunde då ses springa omkring på de brända stammarna. I tiotals år framöver kan du se spåren efter dem, i form av gnagda gångar och håligheter på de brända stammarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla växter eller svampar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • göra upp eld annat än på för ändamålet särskild iordningsställd och anvisad plats,
 • ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området främmande arter,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommuner: Skinnskatteberg och Surahammar

Skyddat år: 2008

Areal: 634 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Stora Flyten ligger 12 kilometer nordväst om Surahammar. Du kan åka till naturreservatet från två olika avfarter längs väg 66.

Alternativ 1: Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Kör cirka 21 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Virsbo och Ängelsberg". Kör cirka 5,5 kilometer så kommer du fram till en vändplan/parkering.

Alternativ 2: Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Kör cirka 14 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Ulvsbomuren" och "Seglingsberg". Kör cirka 1 kilometer. Sväng åt höger. Kör cirka 5 kilometer så kommer du till en till vändplan/parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss