Amerika – trollsländor över Amerikasjön

Här kommer du att mötas av nästintill orörd natur med skog, sjöar och myrmarker. Det finns inga markerade stigar att följa. Har du ett par gummistövlar finns det goda möjligheter att plocka lingon och blåbär, eller hjortron om du har tur.

En sjö med stilla vatten.

Amerikasjöns stilla vatten. Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

I Amerika finns inga markerade stigar i skogen. Du som vill kan på egen hand gå runt i reservatet. Passa på att ta dig fram till någon av de två sjöarna som finns här, Amerikasjön och Lungsjön. Om du tittar ut över Amerikasjön en varm sommardag kan du få se mängder av olika sorters trollsländor som sveper fram över sjön. Har du tur kan du få syn på några andra av reservatets lite större invånare som bäver, dovhjort, kronhjort och älg. Det växer en del svamp i skogen, men framför allt så finns det under sommaren och hösten gott om blåbär och lingon. Ibland går det även att hitta skogens guld, hjortron.

Naturen

Naturen består av skog, sjöar och myrar med krokiga gamla tallar. Några av dem är flera hundra år gamla. Skogen runt om myrarna består av omväxlande barr- och lövskog där du kan lyssna till lövsångare, trädpiplärka och gök. Vid sjöarna simmar gärna fåglar som sångsvan och knipa. Under ytan lever flera arter av dykarbaggar, bland annat den fridlysta breda paljettdykaren.

I området finns det gott om döda träd som får brytas ned i naturens egen takt, något som är viktigt för många ovanliga mossor, lavar och svampar. Några exempel är vågig sidenmossa, vedtrappsmossa, svamparna gränsticka och ullticka och lavar som gulnål och kortskaftad ärgspik.

Om du tittar noga i närheten av parkeringen kan du se husgrunder från ett gammalt torp och en ladugård. Intill detta finns det även krusbär, vildvin och höstaster, växter som alla har nordamerikanskt ursprung. Dessa tillsammans med torpets namn – Amerika – har fått ge namn åt hela naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller
    naturföremål i övrigt, till exempel genom att samla in örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • cykla eller rida i terrängen,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2010

Areal: 70 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen