Bredmossen – upplev naturen året runt

Du kan besöka Bredmossen hela året, både på skidor och till fots. En del av Bruksleden går igenom naturreservatet. Bredmossen är en stor mosse som är två naturreservat med samma namn, som delas av länsgränsen mot Dalarna. På hösten finns här bär och svamp som du kan plocka.

Ljung som blommar med lilarosa blommor, en humla skymtar bland blommorna.

En humla samlar nektar och pollen i den blommande ljungen i Bredmossen. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

På släta skogsstigar kantade av blåbär och ljung når du Bredmossberget där du har fin utsikt över mossen. Kanske upptäcker du några av de fåglar som trivs här? Under hösten har du stora möjligheter att plocka svamp och bär i området. Under vintern upplever du lugnet och tystnaden bäst på längdskidor i de fina skidspåren som den lokala skidföreningen gör i naturreservatet. Vid parkeringen strax söder om reservatet, vid Lillsjön, finns en fin badplats.

Mitt igenom Bredmossen går länsgränsen mellan Dalarna och Västmanland. Länsgränsen gör att naturreservatet delas i två delar. Det innebär att det finns två naturreservat med samma namn, även om det är samma mosse.

Naturen

Bredmossen är en högmosse. Högmossar är högst på mitten och välvda åt alla sidor. På sidorna finns nedsänkta kärr, som kallas laggar. Vattnet från mossen bildar bäckar åt flera håll. Bredmossen är ovanlig eftersom mossen inte har dikats ut i så stor omfattning. Den är också en av de nordligaste högmossarna i landet. Växtligheten här är en blandning av arter som är typiska för både norra och södra Sverige. Här finns till exempel klibbal som är typiskt för södra Sverige och dvärgbjörk och dvärglummer som är typiska för de norra delarna av landet. Här växer också Jungfru Marie nycklar, skorpionmossor och blodskedsmossa. Området är också viktigt för fågellivet. Typiska fåglar på Bredmossen är grönbena, trana och buskskvätta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • insamla växter, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
  • medvetet störa områdets djurliv,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • elda annat än på medhavd grill eller fältkök,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller annan liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Norberg i Västmanlands län och Avesta i Dalarnas län

Skyddat år: 1996

Areal: 189 hektar i Västmanland och 47 hektar i Dalarna

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Bredmossen ligger 1 mil nordost om Norberg, på gränsen mellan Västmanlands och Dalarnas län. Kör cirka 11 kilometer på väg 68 från Norberg mot Gävle/Avesta. Sväng vänster vid skylt "Bjurfors". Kör 1,7 kilometer. Sväng höger och snart kommer du till en parkering. De sista 300 metrarna följer du Bruksleden.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss