Hillingsberget – örtrik och strövvänlig kalkbarrskog

Texten kommer att uppdateras inom kort. Fram tills dess kan du hitta mer information om området i Beslut och skötselplan för Hillingsberget. Länk hittar du i rutan "Mer information".

En liten vitblommig växt på en stenhäll

Violgubbe. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I den södra delen finns en parkeringsplats med en stig som bland annat leder dig till naturreservatet Lungdals rikkärr. I norr finns en stig som tar dig fram till sjön Hillingens västra strand. I övrigt finns ännu inga iordningställda stigar i naturreservatet.

Naturen

Området har en intressant svampflora med många kalkberoende arter, till exempel violgubbe.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 99 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen