Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hillingsberget – skog med ovanliga växter och svampar

Ströva runt i skog och mark och upplev naturen! Här i naturreservatet trivs inte bara naturälskande människor utan också ovanliga mossor och svampar.

En gråbrun svamp som växer i mossa.

Violgubbe. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

En strövvänlig barrskog täcker större delen av naturreservatet, så det är lätt att ta sig runt i skogen. För dig som hellre följer stigar finns två att välja mellan. Från parkeringen i områdets södra del går en cirka 2 kilometer lång naturstig. Den tar dig bland annat förbi ett område med tallar, där vissa är över 200 år gamla. Stigen leder dig även in och förbi det närliggande naturreservatet Lungdals rikkärr. Den andra stigen hittar du i områdets norra del. Den är kort, endast cirka 250 meter, och tar dig fram till sjön Hillingens sydvästra strand. Här finns en rastplats där du kan fika med utsikt över sjön.

Om du tycker om att plocka matsvamp ska du besöka naturreservatet under sensommar eller höst. Då är det lätt att fylla korgen. Är du historiskt intresserad så ska du besöka områdets sydvästra del. Här finns ett gammalt gruvområde där det bland annat bröts järnmalm till långt in på 1800-talet. Spåren kan du idag se som övervuxna högar med sten och vattenfyllda gropar. Historia kan du även finna nära den plats i söder där Lungdals ödetorp ligger, till exempel resterna av en stenmur som sannolik hörde till torpet.

Naturen

Skogen i naturreservatet är i till största del gammal. Den skiftar mellan täta granskogar och glesa tallskogar på hällmarkerna. Bitvis är inslaget av lövträd betydande. Lite här och var kan du hitta både stående och liggande döda träd, där spillkråkan kan ha hackat ut sitt bohål och där vedtrappmossa och svampen ullticka kan växa. Här vid Hillingsberget har du under senvintern även en möjlighet att få höra slagugglan dova hoanden.

Den kanske viktigaste orsaken till områdets höga naturvärden är att det finns mycket av mineralen kalk i marken. Kalken påverkar växtligheten och gör så att en lång rad av ovanliga växter, mossor och svampar trivs extra bra. Några exempel är svamparna violgubbe, koppartaggsvamp, kopparspindling, gyllenspindling och i de små kärren gyllenmossa och korvskorpionmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 99 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hillingsberget ligger cirka 3 kilometer norr om Saladamm i Sala kommun. Från Saladamm åk norrut på väg 835 mot Möklinta. Efter cirka 3 kilometer sväng in på Lugndalsvägen där det finns möjlighet att parkera. Härifrån kan du utforska områdets södra delar samt även den närliggande naturreservatet Lungdals rikkärr. För att besöka områdets norra del kan du fortsätta norrut längs väg 835 i ytterligare 800 meter och där svänga in på en mindre grusväg skyltad Kallermansvägen. En liten bit in på den vägen hittar du reservatets norra parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss