Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Reutersbergs hästhage – stora ekar och vackra blommor

Naturreservatet Reutersbergs hästhage är precis som namnet berättar en hage, även om andra djur än hästar betar här. I hagen finns stora, gamla ekar och många både vanliga och ovanliga blommor. Ta med picknickkorgen och njut av grönskan och fågelsången.

Betesmark med lövträd.

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Stanna till i det lilla reservatet Reutersbergs hästhage, som ligger längs med Europaväg 20 mellan Kungsör och Arboga. Här är en fin plats att ta en paus och fika, njuta av gamla ekar och lyssna på fåglar. Du får vara beredd på att få sällskap även av andra djur eftersom hela reservatet är en beteshage! Trots sitt namn så betas området idag av kor eller får. Det finns inte några anlagda stigar här, men du är välkommen att gå runt i området för att uppleva djuren, träden och blommorna. Intill Arbogaån kan du se grunderna efter det sågverk som en gång låg här. Från sågen skeppades timmer ut på pråmar i ån mot Mälaren. Du behöver kunna klättra över en stätta (en enklare trappa över staketet) för att kunna ta dig in i beteshagen.

Naturen

I hagen breder många vanliga och ovanliga blommor ut sig under träden, bland annat gullviva, vårärt, smånunneört, ormbär, trolldruva, myska, gulvial, ängskovall och darrgräs. Särskilt ovanliga är spenört och lundstjärnblomma. Svampar som trivs här är till exempel sommarsopp och blekticka. Båda svamparna är beroende av gamla eller döende ekar. Ekarna i hagen står glest och solen kan lysa på dem, till skillnad mot om de hade vuxit i en skog. Det gör både att ekarna kan bli gamla, och att många lavar, insekter och andra svampar trivs på dem. Den största eken i hagen har en omkrets på över sex meter!

På sensommaren gästas området av nötkråkor som samlar vinterförråd av hasselnötter. Mot Arbogaån finns en strandäng där vadare och andra rastande våtmarksfåglar trivs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, svampar eller lavar,
 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg,
 • rida annat än på väg,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • fånga, döda eller bortföra djur,
 • göra upp eld,
 • skräpa ner med plåt, glas, papper, avfall och annat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1966 och reviderat 2010

Areal: 9 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reutersbergs hästhage ligger 5 kilometer väster om Kungsör. Kör från Kungsgatan i centrala Kungsör på väg 250 mot väg E20. Sväng höger vid skylt "Arboga och Göteborg". Kör 4,7 kilometer. På grund av mitträcken på E20 går det bara att stanna vid reservatet på höger sida om du åker från Kungsör mot Arboga. Sväng höger vid skylt "Naturreservat". Parkeringen ligger precis bredvid E20. Härifrån är det 100 meter till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss