Venabäcken – slingrande vatten med myller av liv

I Venabäcken myllrar det av liv! I bäcken finns till exempel det största antalet i länet av den ovanliga och hotade flodpärl­musslan. I vattnet trivs olika fiskar och bävern bygger dammar och hyddor.

En bäck, lite stenar i olika storlekar sticker upp ur vattnet, skog runt omkring, grön växtlighet på marken.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Naturreservatet består av den slingrande Venabäcken med sin omgivning av myrmark och skog. Från parkeringen finns en 200 meter lång stig som leder fram till en grillplats vid Musseludden. Här kan du slå dig ner, ta en fika och lyssna på det forsande vattnet.

I övrigt finns det inga anlagda stigar utan du får finna din egen väg längs den slingrande bäcken. Längs med vattendraget kan du se spår av bäverns framfart i form av hyddor, dammar och fällda träd.

Naturen

Både i vattnet och i markerna intill myllrar det av liv. Venabäcken är ett av de fyra ställen i länet där det finns flodpärlmussla, cirka 25 000 individer uppskattar vi att det finns här! Flodpärlmusslan måste ha rent, strömmande vatten för att överleva. Musslan är också beroende av öring för att föröka sig, eftersom musslans larver lever på öringens gälar under en period. I Venabäcken finns gott om öring, och även andra fiskar som abborre, stensimpa, lake, benlöja, bäcknejonöga och gädda.

Venabäcken meandrar, det vill säga att den slingrar sig fram och tillbaka i stora bågar. Bredden varierar mellan en och sju meter och medeldjupet är ungefär en halvmeter. Det finns två forssträckor i bäcken och båda platserna har tidigare använts för kraft-utvinning, men idag forsar vattnet fritt igen.

Vanliga växter är olika starrarter och kabbeleka, som färgar stränderna vackert gula under maj månad. Du kan också hitta blåsippa, gullpudra, strutbräken och näckros.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 • skada, levande eller döda träd och buskar,
 • insamla mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp,
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom att gå i vattendraget,
 • insamla musslor, insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, göra inskrift eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserad idrotts- eller lägerverksamhet,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Kommuner: Köping och Skinnskatteberg

Skyddat år: 2008

Areal: 85 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Venabäcken ligger på gränsen mellan Köping och Skinnskattebergs kommun. Reservatet ligger 1,5 mil från Köping och 2 mil från Skinnskatteberg.

Från Köping: Kör cirka 12 kilometer från Köping på väg 250 till Kolsva. Sväng höger i korsningen i Kolsva centrum mot skylt "Odensvi". Kör 2,7 kilometer. Sväng vänster mot skylt "Lersäter". Kör 7 kilometer. Sväng höger vid skylt ”Naturreservat” till en parkering.

Från Skinnskatteberg: Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Västerås. Kör cirka 9 kilometer. Sväng höger mot skylt "Kungsör och Kolsva". Följ väg 250 mot Kolsva. Kör igenom Färna och sväng vänster vid skylt "Solmyra". Kör mot Rölö och från Rölö är det cirka 3 kilometer kvar. Sväng vänster vid skylt ”Naturreservat” till en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss