Venabäcken – slingrande vatten med myller av liv

I Venabäcken myllrar det av liv! I bäcken finns till exempel det största antalet i länet av den ovanliga och hotade flodpärl­musslan. I vattnet trivs olika fiskar och bävern bygger dammar och hyddor.

En bäck, lite stenar i olika storlekar sticker upp ur vattnet, skog runt omkring, grön växtlighet på marken.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Naturreservatet består av den slingrande Venabäcken med sin omgivning av myrmark och skog. Från parkeringen finns en 200 meter lång stig som leder fram till en grillplats vid Musseludden. Här kan du slå dig ner, ta en fika och lyssna på det forsande vattnet.

I övrigt finns det inga anlagda stigar utan du får finna din egen väg längs den slingrande bäcken. Längs med vattendraget kan du se spår av bäverns framfart i form av hyddor, dammar och fällda träd.

Naturen

Både i vattnet och i markerna intill myllrar det av liv. Venabäcken är ett av de fyra ställen i länet där det finns flodpärlmussla, cirka 25 000 individer uppskattar vi att det finns här! Flodpärlmusslan måste ha rent, strömmande vatten för att överleva. Musslan är också beroende av öring för att föröka sig, eftersom musslans larver lever på öringens gälar under en period. I Venabäcken finns gott om öring, och även andra fiskar som abborre, stensimpa, lake, benlöja, bäcknejonöga och gädda.

Venabäcken meandrar, det vill säga att den slingrar sig fram och tillbaka i stora bågar. Bredden varierar mellan en och sju meter och medeldjupet är ungefär en halvmeter. Det finns två forssträckor i bäcken och båda platserna har tidigare använts för kraft-utvinning, men idag forsar vattnet fritt igen.

Vanliga växter är olika starrarter och kabbeleka, som färgar stränderna vackert gula under maj månad. Du kan också hitta blåsippa, gullpudra, strutbräken och näckros.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 • skada, levande eller döda träd och buskar,
 • insamla mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp,
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom att gå i vattendraget,
 • insamla musslor, insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, göra inskrift eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserad idrotts- eller lägerverksamhet,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats. 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Kommuner: Köping och Skinnskatteberg

Skyddat år: 2008

Areal: 85 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen