Fullerö – lövskog vid Mälaren 

Fullerö är en lövskog som visar sig från sin bästa sida på vår och försommar. Då täcker vitsippor och blåsippor marken och löven spricker ut. Under sommaren kastar träden sin gröna skugga över de vilda djurens stigar och längre fram på året sprakar skogens löv i höstens alla färger.

Vitsippor som växer bakom en nedfallen kvist.

Vitsippor i Fullerö. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Fullerö ligger granne med Mälaren. Här kan du ströva runt under trädkronorna och njuta av naturen. Det lättaste sättet att besöka Fullerö är med cykel eller buss eftersom det inte finns någon parkering här. Det finns inga markerade stigar att följa, men skogen är ljus och öppen. Däremot kanske du måste klättra över eller under de döda träd som får ligga kvar på marken och brytas ned i naturens egen takt, till glädje för skalbaggar och svampar.

Naturen

Ek, lind, lönn och hassel täcker naturreservatets skogsholmar. Skogarna är tillsammans ett av länets största område med äldre så kallad ädellövskog. Ädellövskogar är skogar där det växter träd som räknas som ädla lövträd, till exempel alm, ask, ek, lind och lönn. I den här typen av skog trivs en stor mängd arter av både växter och djur som behöver ädellövträden för att överleva. Tidigare växte det även ett stort antal gamla almar i naturreservatet, men alla dessa träd har dött i almsjukan. Kvar finns de gråskimrande, döda stammarna på marken.

I skogen finns många växter som är typiska för äldre lövskogar som till exempel underviol, skogsbingel och myska. De många döda träden som får ligga kvar på marken och brytas ned i naturens egen takt är hem för olika sorters insekter, mossor, lavar och svampar. Du kan även få syn på flera olika sorters fåglar som trivs i gammal lövskog, som till exempel skogsduva, göktyta och mindre hackspett. På vintern kan du höra ugglor i skogen. Fåglar finns inte bara i skogen. I vassarna längs Mälarens strand sjunger olika sångare på försommaren och på sommaren jagar rovfåglar över åkrarna. I Fullerö finns också gott om rådjur, grävling, hjort och vildsvin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • klättra i boträd,
 • avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • föra motordrivet fordon annat än på allmän väg,
 • ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • rida annat än på allmän väg,
 • samla in insekter och andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1993

Areal: 106 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Fullerö ligger cirka 7 kilometer söder om Västerås. Från Västerås: Sväng av E18 vid avfart 130, vid skylt "Väg 66" och "Sälen och Fagersta". Följ skylt mot "Hamnen" och sen skylt "Tidö-Lindö och Barkarö". Kör cirka 9,8 kilometer så har du reservatet på båda sidor om vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss