Södra Fläcksjön – en led för fåglar och kanoter

Inte längt från Sätra Brunn hittar du Södra Fläcksjön. I hela området trivs mängder av olika fåglar framförallt under våren och sommaren. Det finns ännu inga markerade stigar i området men du kan blicka ut över sjön och se fågellivet från flera platser längs intilliggande vägar och rastplatser.

En skugga från en person som tittar ut över en sjö

Utblick över södra Fläcksjön. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Fläcksjön är främst känt för sitt rika fågelliv. En bra plats att se till exempel sångsvan är i Svartåns utlopp, där de bland annat kan överblickas från aspdungarna strax väster om den så kallade Färjebron. En annan bra plats är från de timrade ladorna ”Bruden” och ”Brudgummen”, som ligger utanför naturreservatet, strax öster om Svartåns utlopp.

Förutom fågelskådning kan området passa för en kanotutflykt längs Svartån under sommarhalvåret. Vintertid, om isen bär, är det trevligt att åka skridskor i området. Kanske gör du då ett strandhugg på Mjölkudden eller Skommarholmen. Men se upp med Svartåns in- och utlopp i Fläcksjön. Här kan isen vara förrädisk.

Naturen

I Fläcksjön rastar årligen mängder av svanar, gäss och änder. Sångsvanen kommer ofta tidigt, redan från slutet av februari och när de är som flest kan kakafonin från hundratals svanar upplevas som öronbedövande. Under maj har du möjlighet att se en del vadarfåglar, som till exempel brushane och storspov.

I området trivs även svarttärnan som du under sommaren kan se söka sin mat över strandängarna vid Svartåns utlopp. Svarttärnan är en smäcker, gråsvart fågel som är ganska sällsynt i resten av landet. Sommarnätter kan du höra rördrom, kornknarr och småfläckig sumphöna inom reservatsområdet. Havsörn har du chans att se i området året om.

Även om det mesta av naturen i naturreservatet upptas av mer eller mindre öppna miljöer, så finns här även olika typer av skogsmiljöer, främst i den västra delen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller
  fasta naturföremål såsom berghällar och stenblock,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller
  andra växter, annat än plockning av enstaka exemplar av icke
  fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  enstaka individer för artbestämning,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på
  befintlig väg, parkeringsplats eller isbelagd sjö, samt undantag för
  att framföra snöskoter snötäckt mark,
 • tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn under längre tid än
  ett dygn,
 • medföra okopplad hund.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2021

Areal: 248 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet, som utgörs av den södra delen av sjön Fläcksjön, är beläget cirka 17 kilometer sydväst om Sala och nås enklast med bil. Från Salbohed kör i riktning mot Sätra Brunn. Efter knappt 3 kilometer sväng av till höger mot Fläckebo. Från Fläckebo följer du vägskyltning mot Skultuna. Då du har passerat den så kallade Färjebron över Svartån har du kommit fram till naturreservatets sydöstligaste del.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss