Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rövalls- och Stingsmossen – myrar delade av Bruksleden

Rövalls- och Stingsmossen är två stora mossar med skog runt omkring. Här kan du vandra längs Bruksleden och njuta av naturen. Om du har riktigt tur kan du få se och höra orrar här tidigt en vårvintermorgon.

Öppen mosse med vita blommor, skog i bakgrunden.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Mellan mossarna är marken fast och stigen som går här är en del av Bruksleden. Här finns gott om blåbär och ett och annat hjortron. Ta en dagstur genom naturreservatet eller varför inte övernatta i Rövallskojan? Vid kojan finns en grillplats och ett utedass. Det finns ingen parkering till reservatet, så det enda sättet är att vandra på Bruksleden som går genom reservatet på två olika ställen. 

Under andra världskriget använde försvaret Rövallsmossen som målskjutningsfält. Du kan se spåren efter detta i form av bombattrapper av betong. Några mystiska hål i mossen kommer troligtvis också från militärens aktiviteter.

Naturen

Naturreservatet består av två mossar med skog runt om. Här växer olika starrarter, ljung och dvärgbjörk. Båda mossarna är omgivna av blöta partier där det växer bladvass, vattenklöver och orkidén myggblomster. Här kan du även hitta orkidén knärot. Det växer flera hotade och sällsynta svampar här, som till exempel ullticka, kristallticka och lakritsmusseron. Det finns gott om fåglar i området, till exempel trana, ljungpipare, storspov, nattskärra och grönbena. Tidigt på morgonen på vårvintern har du chansen att få se orrspel. Det är när hanarna av fågeln orre springer omkring, gör utfall mot varandra och visar upp sig genom att breda ut sina fjädrar. Samtidigt utstöter de ett bubblande och fräsande ljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla annat än på befintliga skogsbilvägar,
 • rida annat än på befintliga skogsbilvägar,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 1997

Areal: 534 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Rövalls- och Stingsmossen ligger 2 kilometer norr om Surahammar. Det finns ingen parkering till reservatet. Enda sättet är att vandra på Bruksleden som går genom reservatet på två olika ställen. Starta vid Surahammars golfklubb i söder eller Ramnäs i väster.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss