Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Näs – bergsskrevor och stenblock 

I Näs hittar du dramatiska bergsluttningar, stora stenblock och fin utsikt. Här finns en stig som leder dig upp på berget där du kan blicka ut över skogen och landskapet. Om du vill kan du försöka att tränga dig genom den smala bergsskrevan Trånggatan på vägen upp.

En skreva genom ett berg. En person tittar fram i bortre ändan.

Trånggatan, en smal gång i berget. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I Näs kan du vandra genom skogen och njuta av utsikten från höjderna. Ta med picknickkorgen och spana efter fåglar vid Skedvisjöns strand. Från grusvägen som går genom reservatet leder en stig till Trånggatan. Trånggatan är en smal bergsskreva som är tillräckligt stor för att en smalare, vuxen person precis ska kunna ta sig igenom den. Om du inte vill passera genom Trånggatan finns en liten stig vid sidan om så du kan ta dig upp på berget. Uppe på berget har du vacker utsikt över rasbranten och skogen omkring.

I området kan du som letar se spår av hur människor utnyttjade skogen i äldre tider. Här finns kolbottnar och en ruin av en kolarkoja. Kolbottnar är rester efter kolmilor där man förr i tiden gjorde träkol. I kolarkojan bodde den som vaktade så att kolmilan inte skulle börja brinna.

Naturen

I västra delen av naturreservatet reser sig en brant och en spektakulär bergssluttning. Stora stenblock har brutits loss från berget och skapat grottor och skrevor. I en av grottorna växer lysmossa, en ”självlysande” mossa som reflekterar dagsljuset som faller in. Den har bara hittats här och på en plats till i länet.

Skogen består av gammal barrskog med många döda träd, både sådana som står kvar och stammar som ligger på marken. Många insekter och mossor gillar de döda träden, till exempel grön sköldmossa. I skogen finns också några ovanligt gamla och grova aspar. På asparna växer aspfjädermossa, lunglav och stor aspticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller snitsla spår eller motsvarande,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 2003

Areal: 43 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Näs ligger 2 mil nordväst om Köping. Kör cirka 12 kilometer från Köping på väg 250 till Kolsva. Sväng vänster i korsningen i Kolsva centrum. Följ skylt "V Skedvi". Kör cirka 15 kilometer. Sväng höger vid skylt "Naturreservat 1" och "Tålbo 4". Kör cirka 500 meter till en parkering. Kör cirka 1 kilometer till så finns det ännu en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss