Ölstabrändan - skog med spår av en gammal skogsbrand 

År 1888 drog en skogsbrand fram över området. Fortfarande går det att se spår av den i form av förkolnade träd och stubbar. Numera är skogen full av liv igen och är bland annat hem för många olika sorters fåglar. Det kan vara väldigt svårt att ta sig fram i skogen för människor eftersom marken till stor del består av sten och klippblock.

En slaguggla som sitter på en grangren. Foto: Markus Rehnberg

Slaguggla. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Det finns en grusväg som går tvärs genom området och från den finns en liten stig som leder fram till en minnesplats. På den här platsen har nämligen ett flygplan störtat och idag finns det en minnesskylt uppsatt på en sten för att hedra de som omkom i olyckan. Om du är uppmärksam kan du få syn på spåren efter den gamla skogsbranden. Förkolnade träd och stubbar finns utspridda i hela skogen och likaså stenblock som har spruckit av eldens hetta. Marken består till stor del av sten och klippblock. Det gör att det kan vara väldigt svårt att ta sig fram i skogen för människor. Det gäller särskilt under fuktiga förhållanden, men i synnerhet när marken är mer eller mindre täckt av snö och/eller is.

Länsgränsen mellan Uppsala och Västmanland går igenom Ölstabrändan. Länsgränsen gör att naturreservatet delas i två delar. Det innebär att det finns två naturreservat med samma namn, även om det är samma område.

Om Ölstabrändan på Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats.

Naturen

Skogen består omväxlande av barrskog och blandskog med både barrträd och lövträd som asp och björk. Det finns gott om döda träd, både som liggande stammar eller som höga stubbar. Dessa kallas för död ved och fungerar som hem för både fåglar, insekter och olika sorters svampar. Några av de fåglar som trivs i skogen är tretåig hackspett, bivråk, järpe, sparvuggla, slaguggla, spillkråka, tjäder och orre.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla annat än på befintlig skogsväg,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller annan liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter mossor lavar eller vedsvampar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför. 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommuner: Sala och Heby i Uppsala län

Skyddat år: 1995

Areal: 287 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen