Hedströmmen – forsar och fiskeparadis

Hedströmmen bjuder på fina naturupplevelser med sitt forsande vatten, branta strandkanter och en djungellik skog. Här kan du vandra längs slingrande stigar nära branta sluttningar och raviner. Många besöker även området för att prova fiskelyckan.

Forsande vatten, stenar som sticker upp ur vattnet, buskar och träd i bakgrunden.

Foto: Sofia Sollenberg

Friluftsliv

Hedströmmen är ett omtyckt utflyktsmål och av stort intresse för sportfiskare. Här finns två stigar, den i norr är cirka 1,2 kilometer lång, den i söder är cirka 450 meter lång. Längs stigarna nära de branta sluttningarna mot ån är växtligheten på sina ställen nästan djungellik. Längs vandringen kan du se spår efter bäverns framfart och om du har riktig tur kanske du kan få syn på en utter. På flera ställen längs med ån finns lämningar efter gamla hammarsmedjor. Husgrunder, vattenrännor och slagghögar visar hur vattnets kraft under århundraden har använts för att smida järn i Bergslagen.

Fiskeförbud

Det är förbjudet att fiska i större delen av reservatet. Inom de områden som det är tillåtet att fiska, måste du köpa ett fiskekort av den fiskeklubb som har rätt att fiska där. Information finns på tavlor som är uppsatta i naturreservatet.

Karta över områden i reservatet där det är fiskeförbud och eldningsförbud. Pdf, 931.6 kB.

Naturen

Blandningen av frodig lövskog och rinnande vatten gör att många olika fåglar trivs här. Ovanliga fåglar som kungsfiskare och mindre hackspett bygger bo i området ibland. I det strömmande vattnet trivs också flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan är en hotad och fridlyst art som behöver klart, strömmande vatten och rena bottnar för att överleva. Den är också beroende av fisken öring för att föröka sig. Flodpärlmusslans larver lever som parasiter på öringens gälar innan de utvecklas till musslor.

Skogen består framför allt av al, björk och buskar som druvfläder och skogsolvon. På den västra stranden ned mot Bernshammar finns flera mycket gamla och grova granar. Omkretsen i brösthöjd är över två meter. Växter i reservatet är bland annat akleja, trolldruva, strutbräken, tibast, skavfräken och gullpudra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • fiska inom område som särskilt markerats på karta,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg eller plats som är upplåten för allmän trafik,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än i anslutning till väg som är upplåten för allmän trafik,
 • färdas inom området med båt eller annan farkost med undantag för området söder om vägbron vid Bernshammar,
 • tälta,
 • cykla annat än på väg som är upplåten för allmän trafik,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld inom område som på karta redovisas som område för fri utveckling,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 • samla in ryggradslösa djur,
 • anordna skyttetävling, orienteringstävling, båttävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Kommuner: Köping och Skinnskatteberg

Skyddat år: 1995 och reviderat 2009

Areal: 38 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hedströmmen ligger 2 mil nordväst om Köping. Kör cirka 12 kilometer från Köping på väg 250 till Kolsva. Fortsätt på väg 250 mot Fagersta. Kör 10 kilometer till Bernshammar.

Norra parkeringen: Fortsätt på väg 250 i cirka 1,5 kilometer. Vägen smalnar av och vid skylten "Riddarhyttan och Skinnskatteberg" kommer snart en mindre skylt "Nyhammar". Sväng vänster vid den skylten. Parkeringen ligger på höger sida om vägen.

Södra parkeringen: Sväng vänster vid skylt "2 Valbricka" mittemot kiosken i Bernshammar. Kör över bron så ser du parkeringen.

Buss 550 går mellan Köping och Skinnskatteberg. Närmsta hållplats är Hed för den norra delen och Bernshammar för den södra delen.

Länk till busstidtabell på VL:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss