Mergölen – friluftsliv och sällsynta växter

Inte långt från Sala silvergruva hittar du naturreservatet Mergölen. I området kan du se spår av gruvbrytning och här växer den ovanliga lilla blomman hällebräcka. På stigarna samsas motionärer på cykel och till fots. På hösten finns här gott om matsvamp.

En liten vitblommig växt på en stenhäll

Hällebräcka. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Mergölen är ett stadsnära skogsområde. Stigarna i området är många och flera har trampats i generationer av närboende. Stigarna tar dig igenom barrskogar och över öppna hällmarker. De är inte markerade i naturen. I området finns en tydligt markerad mountainbikeled som binder ihop Mergölen med det närliggande naturreservatet Aspenstorp och Sala silvergruva. Leden korsar och delar ibland sträckning med stigarna i reservatet. Historien är hela tiden närvarande, kanske främst genom de gruvhål och små schakt som finns utspridda i området.

Naturen

Skogen i Mergölen har i huvudsak fått växa upp efter att verksamheten i Sala silvergruva trappades ner under 1800-talet. De naturvärden som finns i Mergölen idag hör ihop med den åldrande skogen och att det finns mycket av bergarten dolomit i marken. Dolomit är en bergart som är nära släkt med bergarten kalk. Det gör att många olika växter som gillar kalk i marken trivs här som till exempel mosippa, majviva och olika orkidéer. Om hösten finns här gott om matsvamp men även många sällsynta arter, till exempel kopparspindling och slät taggsvamp.

På några platser öppnar sig skogen och blottar kalkhällmarker där torktåliga växter trivs. På stenhällarna växer till exempel backtimjan, kattfot och svartbräken. I maj och juni kan du hålla utkik efter Mergölens specialare, hällebräckan. Du hittar den lättast på kalkhällar som är fria från annan växtlighet. Hällebräcka är en endemisk art för Sverige och Norge. Med endemisk menas att den bara finns inom ett begränsat område och ingen annanstans på hela jorden.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att elda död ved, plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål, lägerverksamhet eller liknande där deltagarantalet överskrider 500 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 59 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet Mergölen ligger cirka 3 kilometer sydväst om Sala centrum, nära Sala silvergruva. Det finns flera olika vägar som du kan välja för att ta dig in i området. Du kan till exempel välja att cykla eller promenera via någon av de vägar och stigar som utgår från Sala silvergruva. Eller så kan du angripa området med utgångspunkt från Finntorpsvägen. Finntorpsvägen går genom reservatsområdet och kan antingen nås från söder via Västeråsleden (följ skyltning Finntorpet) eller från norr via Fagerstavägen (följ skyltning Mergölen). Utmed Finntorpsvägen finns reservatets parkering. Därifrån når du reservatets stora stigsystem.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss