Hälleskogsbrännan – naturen börjar om efter skogsbranden 

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren år 2014. Här kan du på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. Det är både intressant och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet.

Ett utkikstorn i ljust trä, brända träd, kala klippor.

Utkikstornet vid Grävlingsberget. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Besöksplatser

I Hälleskogsbrännan kan du följa den spännande förändringen i naturen som kommer att pågå under många år framöver. Vid naturreservatets tre olika entréer finns information om besöksmål och hur du kan nå dessa på markerade stigar. Här finns flera olika stigar, rastplatser, grillplatser, ett utkikstorn och andra besöksanordningar. På flera ställen kan du ta dig fram med barnvagn och rullstol. Huvudbesöksplatsen är Grävlingsberget. Läs mer om de olika besöksmålen:

 • Acktjärnen: En skogsväg leder till Acktjärnen, där det finns en grillplats.
 • Björktjärnen: En stig som leder till Björktjärnen, där det finns en grillplats.
 • Brandstigen: En stig som leder över hygget och i skogen där skogsbranden startade. Efter vägen finns grillplatser. Stigen går vidare in i naturreservatet Fermansbo urskog.
 • Bäverstigen: En stig för barn som ligger precis intill bilvägen till Grävlingsberget.
 • Gottriksstigen: En stig som leder till en gammal sågverksplats.
 • Grävlingsberget: Huvudbesöksplatsen med stigar, utsiktstorn, toalett, uteklassrum och grillplats. Du kan ta dig fram till utkikstornet med rullstol och barnvagn, men inte upp i tornet.
 • Hällestigen: En stig som går genom den branddrabbade skogen.
 • Kolningsplats: Här kan du se en kolbotten och rester av en gammal kolarkoja intill vägen.
 • Stjärnskådning: Här finns det bänkar som är anpassade för att titta på natthimlen.
 • Uvstigen: En brant stig genom brunnen och obrunnen skog.

Sevärdheter

I naturreservatet stöter du på Helle, en räv som ger tips, ställer frågor och förklarar. Helle presenteras närmre på informationstavlorna vid respektive entré. Längs stigarna finns symboler för sevärdheter, det så kallade sevärdhetsmärket, som visar att det finns något särskilt att se och/eller uppleva på platsen. I området finns också fem fasta fotopunkter. Här kan du fotografera och dela dina bilder i sociala medier, på så vis hjälper du till att dokumentera hur naturen återhämtar sig.

Besök Hälleskogsbrännan året om

Hälleskogsbrännan är värt ett besök året om. På vintern kan du ta en skidtur till någon av grillplatserna, eller titta på natthimlen en klar vinternatt i ett område där det inte finns några ljuskällor som lyser upp himlen.

Var uppmärksam vid ett besök

Marktäcke och rötter har brunnit upp i den branddrabbade skogen, det gör att träden har sämre fäste i marken än normalt. Träd och grenar faller lättare här jämfört med i en vanlig skog, framförallt om det blåser. Även om en hel del träd fortfarande står upp är de döda och kommer att falla till marken under de närmsta åren.

Naturen

De första djuren återvänder

Den första tiden efter skogsbranden var det mesta i Hälleskogsbrännan svart och livlöst. Djur, fåglar och växter försvann plötsligt. Tystnaden var total. Jordlagret brann upp på många håll och nästan alla träd dog och många träd föll till marken. Men efter tystnaden återkommer livet. Branden ger nu möjligheter för flera olika slags växter, svampar och insekter som behöver brandskadade träd och nybränd skog för sin långsiktiga överlevnad. I de döda och döende träden trivdes mängder av insektslarver som blev till mat för hackspettar som hackade bort barken för att komma åt läckerheterna. Bland hackspettarna fanns den sällsynta tretåiga hackspetten som tidigare synts väldigt sällan i länet. Bland insekter fanns under en tid skalbaggen brandlöpare i hundratals exemplar. Denna skalbagge hade tidigare bara hittas i länet några få gånger.

Växten svedjenäva gror efter en skogsbrand

Växten svedjenäva var ett av de första tecknen på att livet började kommer åter till den branddrabbade skogen. Dess frön kan ligga mycket länge i marken och de behöver värmen, till exempel från en skogsbrand, för att börja gro. Växten blommade upp i tusentals exemplar, men redan två år efter branden hade växten försvunnit. Fröna däremot ligger i marken och väntar på nästa händelse som gör att växten kan börja gro igen.

Svampar och mossor som blir hjälpta av en skogsbrand

Efter en brand förändras marken och askan ger under en tid ökad tillgång på näring. Det gynnar vissa svampar som till exempel skålsvampar och murklor. Även bland mossorna finns det arter som blir hjälpta av en brand, till exempel lungmossan som efter skogsbranden bredde ut sig över stora ytor.

Vitt, rosa och grönt spirar i den svarta askan

Året efter branden skiftade naturens färger från svart i skarp kontrast mot tuvullens vita vippor. Senare har även mjölkörtens skära blommor färgat stora områden i en rosa nyans. Nu är det framför allt bladen på olika buskar och träd som färgar naturen i olika nyanser av grönt. I takt med att buskar och små träd växer upp ur den brända jorden återkommer många växtätare till området. Det är allt från stora kronhjortar och älgar till många små insekter, där både larver och utvecklade insekter tar för sig av den uppväxande grönskan.

Hur ser skogen ut om hundra år?

Skog som har brunnit får snabbt höga naturvärden om den får vara ostörd. Därför får naturen i Hälleskogsbrännan utvecklas naturligt. Det kommer innebära att den nya skogen som växer upp kommer att vara mer vild och varierad än den var före branden. Här kan växter, djur och svampar som har svårt att klara sig i dagens skogslandskap hitta nya livsmiljöer. Hundra år efter skogsbranden kommer en ny skog att växa här och de flesta spåren efter branden kommer att vara försvunna. Enstaka spår kommer finnas kvar på framför allt träd och kommer att påminna om den händelse som inträffade under några varma sommardagar i slutet av sommaren år 2014.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är markerad på karta i bilaga två i beslutet för naturreservatet,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp konstgjorda boplatser för fåglar, till exempel holkar eller boplattformar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommuner: Sala, Surahammar och Fagersta

Skyddat år: 2015

Areal: 6 420 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hälleskogsbrännan är ett mycket stort område som ligger mellan Västerfärnebo, Ramnäs och Virsbo. Med bil kan du komma in i området från Hörnsjöfors, Virsbo (Skräddartorp) och Seglingsberg.

Entré Hörnsjöfors

Från Västerfärnebo, följ väg 256 mot Norberg. Cirka 3 kilometer från Västerfärnebo, sväng vänster vid skylt Hälleskogsbrännan 7. Följ skyltarna mot Hälleskogsbrännan i sammanlagt cirka 3,5 kilometer, sedan är du framme vid entrén.

Entré Skräddartorp

Från Virsbo, följ Bruksvägen söderut mot Ramnäs. I höjd med Nordanöverken sväng vänster vid skylt Hälleskogsbrännan 7. Följ grusvägen i 1 kilometer, sedan är du framme vid entrén.

Entré Seglingsberg

Från Ramnäs, fortsätt Bergslagsvägen norrut mot Virsbo. Efter cirka 6,5 kilometer i Seglingsberg där du svänger höger vid skylt Hälleskogsbrännan. Följ den smala och slingriga grusvägen i 3 kilometer, sedan är du framme vid entrén.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss