Vesslunda

I Vesslunda hittar du en vacker strandmiljö men även planterad tallskog på flygsandfält. Här kan du bada från sandstrand och klippor eller ta en promenad på den nästan tre kilometer långa vandringsleden som går genom reservatet.

Vesslundareservatet ligger med sina mjuka sandbukter omedelbart söder om Suseåns mynning. Det öppna kustpartiet präglas av ett klippigt ljung- och enbusklandskap och av sandstränder, fukthedar och dyner. Suseåns mynning utgör en säregen miljö att upptäcka. Direkt norr om mynningen ansluter Grimsholmens naturreservat.

Markerad vandringsled

I reservatet finns flera stigar att följa med hänvisningar till vackra utsiktspunkter. Den markerade vandringsleden (orange markering) är 2,6 kilometer och startar vid den södra respektive norra parkeringen. Leden går genom skog men också längs med kustlinjen. Avstickare till utsiktsplatserna går att göra. Trevlig, behaglig vandring utan jobbiga klättringar, om man undviker utsiktspunkterna.

Värdefulla fiskar

I Suseån finns ett värdefullt fiskbestånd av vandringsfisk som lax, havsöring, flodnejonöga och havsnejonöga. Sandstranden är som bredast närmast åmynningen och här finns det mäktiga sanddyner. I området finns dyner som är uppemot tio meter höga.

Ett rikt växt- och djurliv

På heden bakom dynerna finns en värdefull flora med arter som brunag och strandlummer. Här finns även en intressant svampflora med hedfingersvamp och strandjordtunga samt flera spännande insektsfynd av ovanliga jordlöpare, steklar och andra insekter. Tillsammans med Grimsholmen i norr och sandmarkerna i Långasand i söder, är Vesslunda troligen landets nordligaste utpost för den starkt hotade fältpiplärkan.

Sanden var förr ett problem

Under 1700- och 1800-talet blev den rörliga sanden ett problem för traktens bönder. För att komma tillrätta med sandflykten planterades tall på de öppna sandmarkerna. Idag är en stor del av reservatet bevuxet med tallskog. Framöver ska delar av de trädklädda områdena i reservatet restaureras till öppna hed- och sandmarker. Detta för att gynna arter som trivs i sandiga och solbelysta miljöer. Men Vesslundas inre delar ska enligt skötselplanen fortsätta att vara skogklädda samtidigt som övergången till områdets öppna sandhedsmiljöer blir mjuk och mosaikartad.

Starka strömmar i havet och lurigt utlopp

Havet i reservatet kan drabbas av mycket starka strömmar och plötsliga havsbottenförändringar vid blåsiga dagar. Dras du med av strömmen så försök hålla kursen längs med kustlinjen för att komma ur.

Då utloppet från Suseån flyttar på sig under året beroende på väder och vind så kan ytorna runt utloppet ibland vara luriga, med mjuk sand som kan upplevas som kvicksand, där man lätt kan sjunka ner. Så var extra försiktig med var du sätter ner fötterna när du är ute och går vid utloppen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • störa djurlivet,
 • gräva upp växter,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • lägga upp eller förtöja båtar annat än på särskild plats,
 • elda,
 • rida samt
 • framföra motorfordon eller parkera annat än på anvisad väg/plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Strandmiljöer och tallskog på flygsandfält

Kommun: Falkenberg

Areal: 35,5 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Vesslunda ligger i Falkenbergs kommun.

Cykel: Vik av från Kattegattleden i Långasand och följ Vesslundavägen mot stranden och reservatet (1,5 km)

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning: Från kustvägen vid Eftra kyrka tar man av mot Boberg och efter 2 kilometer mot Vesslunda. Parkering finns vid reservatet (både i norra (51 platser) och södra delen). GPS (WGS84): Lat N 56° 50’ 32” Lon E 12° 34’ 45”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss