Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Veinge pastoratskog

Ekskog i höstskrud

Hundraåriga gamla ekar och många spännande arter gör Veinge pastoratskog till ett viktigt område för biologisk mångfald.

Vi befinner oss strax norr om Göstorp i Laholms kommun. Här där det sydsvenska höglandet möter den halländska kustslätten växer många gamla ekar och en del yngre bokar. Vissa av ekarna är 130 år gamla eller ännu äldre. Träden är viktiga att bevara eftersom de skapar liv åt många växter och djur.

Orangepudrad klotterlav, lunglav, bokvårtlav, gröngöling, jättesvampmal, fällmossa, guldlockmossa, lax, öring och ål har hittats i reservatet och dess omgivning. En stor anledning till att här finns så många arter är att de gamla träden fått stå relativt orörda. Det finns många andra liknande skogar i trakten och flera av dem har också skyddats som naturreservat. Det gör att arterna får en bra chans att spridas mellan de olika områdena.

Trevligt område

Den vackra och lättillgängliga ekskogen gör reservatet till ett trevligt besöksmål. En stor del av området består av gamla ekträd som växer i sluttningar mot söder och sydväst. Det finns också mycket bokträd, som är lite yngre än vad ekarna är.

Svartavadsbäcken är viktig som reproduktionslokal för lax och havsöring samt som uppväxtlokal för ål. Längre nedströms, i Genevadsån, är reproduktion av både flod- och havsnejonöga belagd.

Naturens gång

För att arter och ekosystem ska bevaras är det viktigt med naturliga processer, det vill säga att träden får åldras, dö och brytas ned genom angrepp av svampar och insekter eller genom stormfällning, alltså att de faller ner vid stormar. I de luckor som bildas kan sen nya lövträd växa.

Det behövs också en del aktivt jobb med att ta hand om området, som att röja bort gran. Målet är att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom naturreservatet.

Ekskog och klippblock

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten
 • utan länsstyrelsen tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur
 • inplantera för området främmande arter
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar
 • utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar markerade i karta i bilaga 2B
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 68,64 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Vägbeskrivning: På vägen mellan Halmstad och Mästocka svänger man av åt sydväst vid skylt med texten Bröden 2. Efter 3,75 kilometer svänger man av åt vänster mot Svartavad. Därefter svänger man återigen vänster vid nästa anslutande grusväg. Denna väg leder in i reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss