Steningekusten

Kustlandskapet i Stensjöstrand och Steninge är som gjort för sköna promenader och upptäcktsfärder. Naturen är karg men ändå storslagen och bjuder på betade strandängar, ljunghedar, klapperstensfält, badstränder och kala klippor med jättegrytor från istiden. En fin sommarkväll kan du ta med dig picknickkorgen, sätta dig på en klippa och njuta av den fantastiska solnedgången.

Reservatet består av en kuststräcka som delas mellan Halmstad och Falkenberg och är en sammanslagning av de tidigare reservaten Stensjöstrand och Steninge. Landskapet är flackt och man kan ta sig fram med rullstol och barnvagn längs med grusvägen i norra delen av reservatet.

Någon har sagt att den allra finaste solnedgången hittar man vid Steningekusten. Studerar man de lokala naturfotografernas verk ser det ut att stämma – de brukar ofta ha gott om skymningsmotiv härifrån. Tänk dig en junikväll när triften blommar i rosa mattor och solen långsamt sänker sig ner i havet – då är det gott att sätta sig på en klippa och låta naturen uppfylla alla sinnen.

Området är präglat av stenbrytning

Under slutet av förra sekelskiftet präglades trakten kring Steninge av stenbrytning. Lättkluven men slitstark ådergnejs bröts för att användas som gatsten. Stenindustrin i trakten hade sin storhetstid från år 1890 och fram till första världskriget, då verksamheten avstannade och så småningom upphörde. Som mest sysselsatte stenbrytningen hundratals personer.

Under många sekler nyttjades området som betesmark där ljungen brändes av med jämna mellanrum. Ungefär samtidigt som stenindustrin försvann upphörde ljungbränningen vilket tillsammans med ett sparsamt bete ledde till att delar av området började växa igen med enbuskar och sly. Detta pågick under decennier, men efter att den norra delen av området avsattes som naturreservat år 1970 har man genom återkommande röjningar och bete fått tillbaka en öppen karaktär. Idag går framförallt islandshästar i den norra delen av reservatet och får i den södra delen.

Kräldjur och fåglar

I Steningekusten kan man, med lite tur, få syn på fem av Sveriges sex kräldjursarter: hasselsnok, huggorm, snok, kopparödla och skogsödla. De är alla fridlysta i hela landet. En annan raritet är sensommarens ögonfröjd – den lysande blå klockgentianan som växer sparsamt i betesmarken. Till denna blomma är den ovanliga fjärilen alkonblåvinge knuten.

Ett hundratal meter ut från stranden i norra delen av reservatet ligger ett par klippöar som kallas för Fågelholmarna. Det är ett fågelskyddsområde där sjöfågel som ejder, fiskmås, gråtrut och havstrut häckar. Under våren och sommaren är det en fröjd att sätta sig ner en stund med en kikare och beskåda aktiviteten på holmarna. Det märks snart att det finns fler fåglar än de som man kan se med blotta ögat. På varje liten klippavsats sitter det en fågel och ruvar på sina ägg.

Kvitter från skogen

Till naturreservatet hör också ett skogsområde på östra sidan av kustvägen. Det är en frodig lövblandskog med många blommande örter. Om våren ljuder skogen av sången från grönsångare, bofink, rödhake, koltrast och trädpiplärka. I öster avgränsas reservatet av en mäktig sanddyn, vilken syns som en skogsklädd markerad ås. Dyner som blivit trädklädda brukar ha kvar sin form under mycket lång tid, på grund av att rötterna binder sanden. Sådana dyner kallas fossila, till skillnad från kustens öppna eller örtklädda dyner vilka deltar i en ständig omformningsprocess.

Boende och kaféer nära intill

Toalettmöjligheter finns vid norra parkeringen av reservatet. Flera kaféer och restauranger finns i närliggande orten Steninge. Här finns även boendemöjligheter.

Tillgänglighet

Landskapet är flackt och du kan ta dig fram med rullstol och barnvagn längs med grusvägen i norra delen av reservatet. Om du tillexempel parkerar vid parkeringen på Ejdervägen, kan du följa vägen som går upp till Stensjö Hamn, cirka 1 km. Vägen är bommad men det finns möjlighet att gå vid sidan om bommen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • årligen under tiden 15 mars-31 juli lägga till med båt eller vistas på Fågelholmarna eller inom omgivande vattenområde intill ett avstånd av 100 meter från stranden.
 • medföra okopplad hund,
 • rida,
 • göra upp eld eller använda grill annat än på eldplatser som förvaltaren eventuellt har iordningsställt och som då finns markerade på reservatets informationsskyltar. Campingkök får dock användas fritt inom reservatet.
 • att ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 24 och kl. 06. Förbudet gäller inte småbåtshamnen i Oskarshamn och båtuppläggningsplatsen strax söder om stranden vid Glassvik.
 • framföra motordrivet fordon på land och parkera på annat än anvisade platser. Undantag gäller för 1. Steens väg. 2. vägen till småbåtshamnen Oskarshamn för båtägare med båtplats samt 3. vägen till Glassvik i samband med upp- eller nertagning av båt eller i samband med Glassviks båtförenings arbetsdagar för att köra skräp och redskap.
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåten, samt plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta växter för artbestämning.
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 • bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral,
 • tälta samt att mellan kl. 24 och kl. 06 ha husvagn, husbil eller motsvarande på parkeringsplatserna,
 • utöva modellplansflygning, vattenskidåkning, köra vattenskoter, lättviktsflygplan, eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fågellivet,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Dominerande naturtyper: Kusthed, hav, lövskog

Kommun: Halmstad och Falkenberg 

Areal: 208 hektar varav 60 hektar vatten

Skyddat sedan: 1966 och 1970. Nytt beslut 2012.

Ägare: Hallands Naturskyddsförening, privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Steningekusten delas mellan Halmstad och Falkenbergs kommuner.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringarna.

Kollektivtrafik: Buss går längs med kustvägen och stannar på flera ställen längs reservatet, till exempel hållplatserna ”Trastvägen”, ”Mannakull”, ”Glassvik” och ”Skipås”. För att nå reservatet Skipås kliv av på hållplats ”Skipås”, följ sedan Skipåsvägen i 700 meter, reservatet ligger på vänster sida.

Bil: För att komma till kustdelen parkerar man lämpligen i Steninge vid vägskylt "naturreservat" eller vid Stensjöstrand i norra delen av reservatet (skyltat från kustvägen). Till inlandsdelen kommer du genom att svänga in på Glasbruksvägen mitt emot Steninge restaurang, för att därefter fortsätta på Hulabäcksvägen tills bautastenen och reservatsskylten syns på höger sida.

Flera parkeringsmöjligheter finns längs med kustvägen. GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 21" Lon E 12° 37’ 10" (norra parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss