Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sundsholm

Sundsholm är ett naturreservat med varierad natur. Här finns djupa skogar med gammal bok och tall, men också solöppna hagmarker där bland annat blåklockor, ängsvädd, nattviol och slåttergubbe växer. Terrängen är kuperad med branter, raviner och böljande marker. Det finns en markerad led som leder upp till en utsiktsplats. Bra skor rekommenderas för att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Terrängen runt Sundsholm är starkt kuperad. Från de lägst liggande delarna nere vid Töddesjöns strand sträcker sig en brant med lodytor och block upp till reservatets högsta punkt 125 meter över havet. Kullar och terrasser i det öppna kulturlandskapet är uppbyggda av grus och sten från den senaste inlandsisens avsmältning.

Markerad led tar dig till toppen

Det finns en utkiksplats i reservatet där du har en vacker utsikt över reservatets lägre liggande delar. Från den västra och första parkeringen finns en markerad led (500 meter lång) som leder upp till utkiksplatsen, sedan får du ta samma väg tillbaka ner. Stigen är väl upptrampad och lätt att ta sig fram på men den bjuder på några ordentliga stigningar. När du har kämpat dig upp till toppen kan du slå dig ner vid bänkbordet, njuta av din medhavda matsäck och njuta av utsikten.

Många ovanliga arter

I branten, som genomkorsas av djupa raviner, växer äldre bokskog. Längre upp i sluttningen tar drygt 100 år gammal tallskog vid. Döende enbuskar vittnar om skogens historia som öppen betesmark. Omkullfallna träd och högstubbar med tickor och håligheter ger skogen en uråldrig prägel. En mångfald av vedlevande svampar, mossor, lavar och insekter har sitt hem här. En stor mängd ovanliga arter har påträffats som är beroende av lång skoglig kontinuitet och som inte kan hittas i den modernt brukade skogen.

Hagmark med rik flora

Intill Töddesjön ligger en böljande hagmark med vackert isälvsrullade stenar i små odlingsrösen. I solbelysta gläntor mellan enbuskar och gamla aplar växer en rik hagmarksflora med arter som liten blåklocka, ljung, ängsvädd och stagg. Här hittar du också jungfru Marie nycklar, nattviol och slåttergubbe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar, skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel inräknade,
 • inplantera för området främmande arter,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, snitsla spår eller orienteringskontroller,
 • ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet mellan klockan 22:00 och 06:00,
 • tälta mer än 2 dygn i sträck,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på bilväg, eller parkera, annat än på anvisad plats, förbudet gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av vilt,
 • medföra okopplad hund, samt
 • gräva, bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 90,6 hektar (utökat 2017)

Skyddat sedan: 1996

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Ägarna och Länsstyrelsen

Hitta hit

​Sundsholm ligger i Halmstads kommun.

Cykel: Vik av från Hylteslingan i Mahult, ta bilvägen mot Femsjö och följ skyltningen till reservatet (1km).

Hylteslingan - Halmstad naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning: Från riksväg 25 i Simlångsdalens centrum följer man vägvisare mot "Femsjö". Efter cirka 5 km kommer en skylt där det står "Naturreservat Sundsholm", ta av till höger. Det finns två parkeringar vid reservatet. Efter 600 meter hittar du västra parkeringsplatsen. GPS (WGS84): Lat N 56° 45’ 2” Lon E 13° 11’ 2”.

Vill du nå östra parkeringen fortsätter du på vägen förbi den första parkeringen och tar andra vägen till höger, fortsätt på vägen ända fram till bostadshusen. Framme vid husen ligger parkeringen på vänstra sidan, det är skyltat p-plats för naturreservatets besökare.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss