Årnäsudden

Ett besök i reservatet gör sig kanske bäst på sensommaren, men även om våren är det vackert att ströva på Årnäsudden. Då ser du sträcken av flyttfåglar på himlen och i Grässkärsviken intill strandängen kan du se några av dem vila upp sig och leta föda. Var du än befinner dig i reservatet har du vackra vyer framför ögonen.

Årnäsudden är ett ganska typiskt halländskt kustreservat. Klipporna är inte särskilt höga och enarna har inte vuxit sig stora. Besöker du Årnäsudden en solig dag i augusti får du uppleva en färgkompott av det mer somriga slaget. Mellan de grå hällarna blommar ljungen lila. På strandängens gröna matta lyser gåsörtens gula blommor. Rör man sig längre ner mot Kattegatts blå vatten pryds klipporna av färgrika lavar. Det är enkelt att vandra på den torra heden och längs upptrampade stigar ut på udden.

På strandängen går får och betar medan korna har slagit sig ner bland ljungen eller i närheten av någon sänka där växtligheten är frodig. I de södra delarna av reservatet breder grå hällmarker ut sig. Det är en karg miljö som vi vanligen förknippar med Bohuslän, men även i Halland kan vi skåda hällmarkernas storslagna skönhet.

Bete och bränning är viktigt

Årnäsudden har betats under lång tid vilket präglat växtlivet på platsen. På strandängen hittar du en lågvuxen flora av bland annat gåsört, gullklöver, smultronklöver och strandkrypa. På den torra heden växer större och tåligare arter som ljung, kråkris och jungfrulin medan mer fuktkrävande arter som blåtåtel, klockljung och odon trivs i sänkorna mellan hällarna. Den mest exklusiva växten är troligen granspira som återfinns på reservatets fukthedar. Arten har minskat kraftigt under 1900-talet på grund av att naturbetesmarker har vuxit igen eller gödslats. Granspiran trivs bäst under magra förhållanden och gynnas av bete och regelbunden bränning. Detta är skötselåtgärder som Länsstyrelsen tagit fasta på och genomför både på Årnäsudden och i många andra reservat med hedmark.

Här trivs många fåglar

De välbetade strandängarna uppskattas av ett flertal vadare. Rödbena, tofsvipa och större strandpipare häckar i området. Undvik att vandra över de sanka markerna under vår och sommar. Om vadarna skräms från boet kan ägg och ungar bli uppätna!

Forntida spår

Precis som i naturreservatet Näsbokrok finns det också på Årnäsudden flera stenrösen från bronsåldern. Rösena uppfördes i höga lägen i terrängen så att de skulle synas från havet, importvägen för den viktiga bronsen. Rösen är tillsammans med stensättningar den vanligaste typen av fornlämningar i Hallands kustbygder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • borttaga eller skada växter av något slag,
 • döda, jaga, fånga eller skada djur eller bortföra ägg eller i övrigt störa djurlivet, exempelvis genom att på nära håll fotografera boplats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • campa eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • låta hund gå lös samt
 • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ner inom området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Dominerande naturtyper: Ljunghed, strandäng och hällmark

Kommun: Varberg

Areal: 57,2 hektar

Skyddat sedan: 1968

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Årnäsudden ligger i Varbergs kommun.

Cykel: Vik av från Kattegattleden vid Kärradal, sväng in på Duveslättsvägen västerut och följ skyltningen till reservatet (4 km), cykelställ finns vid parkeringen.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Bil: Följ kustvägen från Varberg till Kungsbacka och ta av mot ”Årnäshalvön” norr om Tångaberg. Följ därefter skyltar mot Årnäs­udden och reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss