Ingvarsbygget

Ingvarsbygget erbjuder ett variationsrikt och öppet landskap. Här finns både hagmark och lövskog. Området betas fortfarande och skogen har därför öppen karaktär. Här får du en inblick i en småbrukares liv i en tid som inte ligger så långt från vår.

Under 1800-talet ökade befolkningen kraftigt i hela landet. Biskopen och skalden Esaias Tegnér förklarade befolkningsexplosionen med tre ord: "Freden, vaccinet och potäterna". Den odlade marken räckte inte till för att försörja den växande befolkningen och därför började man odla på nya platser. Ingvarsbygget är ett av många jordbruk som nyodlades och gården brukades med de knappa resurser som skogen, betet och de magra åkerlapparna gav.

Johansson den förste som bosatte sig

Handlingar från laga skifte 1875 berättar om ljungklädd slåttermark och torvmossar. Precis som idag så fanns det skog men däremot ingen bebyggelse. Den förste som bosatte sig här var Alexander Johansson. Rester av hans torp ligger i närheten av parkeringsplatsen.

Dagens gård byggdes 1915 då Alexander Johansson sålt Ingvarsbygget till sin brorsdotter Hilma. Hon byggde huset tillsammans med sin fästman som var bördig från Värmland. Det är sannolikt förklaringen till att huset är uppfört i liggande timmer, en annorlunda byggnadsteknik i dessa trakter. Fästmannen avled efter en kort tid och Hilma gifte sig med Karl Oskar Bengtsson, hemkommen från Amerika och född i socknen. De fick sonen Hilbert 1918.

Hilbert har satt sin prägel

Hilbert Karlssons båda föräldrar dog i förtid och han skötte ensam gården under nästan hela sitt liv. Hilbert fick sina inkomster genom att sälja mjölk. Som mest hade han sex-sju kor men ingen häst. Korna fick fungera även som dragdjur. Djuren betade fritt i skogen där Hilbert också skaffade den ved som behövdes.

Hilbert avled på sin gård 1989. Innan dess hade han testamenterat Ingvarsbygget till Naturvårdsverket med en önskan att det skulle bli naturreservat. Bostadshuset renoverades under 1990-talet och återfick då sitt ursprungliga utseende. Vill du lära känna Hilberts landskap kan du gå den 800 meter långa snitslade vandringsstigen som utgår från parkeringsplatsen.

Växter och djur i reservatet

Öppenheten är typisk för Ingvarsbygget där gränserna mellan hagmark och skogsmark är diffusa genom ett mångårigt skogsbete. Skogen består av bok men också av lövblandskog med inslag av tall. På markerna växer gökärt, vårbrodd, prästkrage och liten blåklocka, arter trivs när marken sköts av betande djur. Grå flugsnappare har setts häcka i det gamla utedasset och glador häckar i områdets närhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon eller cykel i terrängen,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande,
 • snitsla spår eller anordna tävling,
 • skada hägnader, skyltar eller andra anordningar,
 • skada död eller levande vegetation,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan skada naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Bokskog, lövblandskog

Kommun: Laholm

Areal: 12,4 hektar

Skyddat sedan: 1995

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bil: Reservatet ligger cirka 5 kilometer öster om Hishult och nås lättast med bil. Kör du vägen mellan Hishult och Skånes-Fagerhult svänger du in till vänster strax innan länsgränsen, där det skyltas ”17 Markaryd”. Skylt in mot reservatet finns vid sista avfarten in mot reservatet, åt höger, vid gård med adress Ingvarsbygget 6, Hishult. Kör du vägen Hishult – Kornhult svänger du ner höger efter Kornhult, mot Norra Össjö. Skylt finns vid sista avfarten in mot reservatet, åt vänster, vid gård med adress Ingvarsbygget 6, Hishult.

GPS (WGS84): Lat N 56° 25’ 0” Lon E 13° 23’ 54”.

Klicka här för vägbeskrivning via Google maps från Laholm till Ingvarsbygget Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss