Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ullarp

Ullarp består av hagmark med många gamla och grova ekar. En
vacker fägata leder in i reservatet. På våren täcks marken under ekjättarna av en ljuvlig matta med vitsippor. Varför inte ta en promenad på den markerade vandringsleden som är drygt en kilometer lång.

Precis intill parkeringen, under en stor ek, finns ett bänkbord där du kan slå dig ner och fika. Här börjar också den markerade vandringsleden som är drygt en kilometer lång.

Vitsipporna dominerar på våren

På våren dominerar vitsipporna i hagmarken på Rossängen. Lite senare blommar grönvit nattviol, gökärt och ängsvädd. Ängen slås varje år med slåtterbalk. Utan denna skötsel skulle många växter konkurreras ut av högväxta gräs och örter. På de gamla ekarna växer de ovanliga lavarna silverlav, grå skärelav och mussellav.

Ormbär och vedsvampar

I öster finns det en lummig lund med lövskog. Här finns det stora mängder död, murken ved som gynnar en rik flora av olika vedsvampar. Den skuggiga och fuktiga miljön passar även arter som ormbär, skogsbingel, storrams och tibast.

Lyssna efter fåglarna

Den täta, snåriga skogen med gott om hålträd utgör en uppskattad livsmiljö för många småfåglar. Här häckar den ovanliga arten mindre hackspett. I vårens livliga småfågelkör hörs svarthätta, trädgårdssångare och näktergal. Skogen utgör sannolikt en rest av den vidsträckta, betespräglade ekskog som tidigare växte i Suseåns dalgång. Reservatsområdet tillhörde tidigare Ullarps by och användes förr som betes- och ängsmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund eller annat husdjur,
 • göra upp eld,
 • rida,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • skada vegetationen till exempel genom uppgrävning av växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • vidtaga åtgärder som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo,
 • framföra motordrivet fordon,
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats,
 • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår samt
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ekhagmark

Kommun: Falkenberg

Areal: 6 hektar

Skyddat sedan: 1977

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Ullarp ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats "Ullarp".

Hitta till Ullarp via Google maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger vid kustvägen cirka 3 kilometer söder om Eftra kyrka och någon kilometer norr om Ugglarp. Parkering finns utmed vägen. GPS (WGS84): Lat N 56° 49’ 50” Lon E 12° 38’ 5”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss