Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Särdal

I Särdal finns naturbetesmarker med spännande geologiska formationer. Betesmarken tillhör det öppna kustlandskapet mellan Bobergs udde i norr och Ringenäs i söder, som präglats av betesdrift i årtusenden och som tillhör landets mest värdefulla odlingslandskap. Här hittar man växter och färgglada ängssvampar som trivs på mager mark. Reservatet är kanske allra vackrast att besöka i maj när marken färgas rosa av mängder av triftblommor.

En av årets höjdpunkter i reservatet är triftens blomning under senare delen av maj då marken färgas skär av miljontals triftblommor. I reservatet finns också en riktig raritet - den sällsynta och starkt hotade växten murgrönsmöja. I Sverige växer arten endast på en handfull platser, alla belägna i Halland. Arten, som är ljuskrävande och gynnas av bete, blommar under hela sommarhalvåret.

Betesgynnade örter, svampar och fåglar

Den stora betesmarken har sannolikt betats kontinuerligt ända sedan bronsåldern. Betet och frånvaron av gödsel har präglat växtligheten under årtusendenas lopp. I hagmarken dominerar ljuskrävande växter. Dessa arter skulle snabbt konkurreras ut av högväxta örter och sly om betet upphörde. Under sommaren blommar exempelvis backtimjan, gulmåra och blåmunkar. Här växer också många olika sand- och dvärgmaskrosor – småväxta maskrosor med flikiga blad. Under sensommar och höst kan man hitta olika betesgynnade ängssvampar i området. En av de vanligaste är toppvaxskivling. I de öppna markerna vistas gärna hämpling och sånglärka liksom rödbena och större strandpipare.

Spår från istiden

Trehundra meter upp från stranden löper en markant strandvall parallellt med havet. Innanför strandvallen ligger ytterligare tre vallar sida vid sida, packade med flata klapperstenar. Strandvallarna, som markerar forna strandlinjer, bildades för cirka 4 500 år sedan. Vid denna tid stod havsytan betydligt högre än dagens, eftersom haven fyllts på med smältvatten från de enorma inlandsisarna.

Kafé och camping i närheten

Kafé och restaurang finns i Haverdal och i Steninge. Vandrarhem finns i Steninge och camping i Haverdal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • gräva upp växter,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil över natten eller längre tid samt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Havstrandäng

Kommun: Halmstad

Areal: 19 hektar

Skyddat sedan: 2005

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Särdal ligger i Halmstads kommun. ​

Kollektivtrafik: Hållplats "Särdals kvarn" och ta grusvägen ner mot havet.

Vägbeskrivning: Från Halmstad tag Kustvägen mot Haverdal. Cirka 2 kilometer efter Haverdal tag vänster in på Kullegårdsvägen. Parkeringen ligger cirka 200 meter in på denna väg. GPS (WGS84): Lat N 56° 43’ 59” Lon E 12° 38’ 36”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss