Svängehallar-Fjärehals

Svängehallar-Fjärehals utgör ett karaktäristiskt avsnitt av den starkt flikiga kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Här hittar du både badvänliga klippor och stränder, ljunghed, strandäng och barrskog. I reservatet hittar du flera utsiktspunkter och om du har tur kan du se knubbsäl som ligger och vilar på kobbar och skär. Från stränderna kan du även skåda fågel.

I reservatet finns ingen märkt vandringsled att följa men det finns många välnötta stigar att promenera på. Kusten är flikig med kala klippor. I de östra delarna av reservatet finns sandområden av olika storlek, här finns planterad barrskog med inslag av ek och gran. En badplats finns i höjd med Onsala Sandö.

Ljung och trift

Vegetationen ser olika ut på olika platser i reservatet. Ytterst i väster på de mest vindexponerade delarna finns ljunghedar där växtligheten domineras av ljung, odon och kråkris. I vikarna finns betade strandängar med örter som blåsklöver, trift och gåsört. Vid Svängehallar i reservatets norra del finns också fuktäng och fukthed. I fuktängen som ligger ovanför strandängen växer bland annat darrgräs och kärrsilja. Fuktheden är vidsträckt och hyser arter som klockljung och blåtåtel.

Spår från förr

I reservatet finns geologiskt intressanta formationer som till exempel mäktiga moränbildningar, grova klapperstensfält och lager av postglacialt strandgrus. På bergsryggarna ligger bronsåldersrösen. Ett speciellt röse finns på Onsala Sandö som ligger strax väster om reservatet. Vid lågvatten kan man gå över ett sund till ön. Röset är Sveriges längsta med sina 80 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen, t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter,
 • störa djurlivet,
 • rida annat än på anvisade vägar,
 • elda,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motordrivet fordon,
 • lägga upp eller varaktigt förtöja båtar utan tillstånd av förvaltaren,
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyper: Flikig kust, kala klippor, ljunghed, strandäng och barrskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 290 hektar varav 170 hektar land

Skyddat sedan: 1977

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Svängehallar-Fjärehals ligger i Kungsbacka kommun.

Cykel: Vik av Kattegattleden 1 km söder om Västra hagen, följ skyltningen mot Rörvik (1 km)

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Sevekulla” ligger cirka 1 km öster om reservatet.

Vägbeskrivning: Från E6 tag väg 158 mot Särö. Tag av mot Vallda och kör mot Halla och sedan mot Västra Hagen. Reservatet ligger söder om Västra Hagen. Parkera strax väster om Rörvik.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss