Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ödegärdet

Idag känns det som att kliva in i en urskog, men under 2 000 år användes detta område för odling. Fler än 600 odlingsrösen finns kvar som markerar det forntida odlingslandskapet. För den som är intresserad av lavar och mossor är Ödegärdet ett paradis. Här kan du hitta vanliga arter som färglav och blågrå mjöllav, men också rariteter som stor knopplav och havstulpanlav. Följ den markerade naturstigen och lär dig mer om traktens historia.

Ödegärdet är ett vackert och biologiskt värdefullt strövområde med gott om äldre odlingsspår. Mossklädda stenhögar, så kallade odlingsrösen, hör till de vanligare. Rösena vittnar om att marken en gång röjdes på sten för att ge plats åt odling. Här finns också förhistoriska gravar och rester efter äldre vägar. Åldersbestämningar av fornlämningarna har visat att marken togs i bruk cirka 500 år f.Kr, i övergången mellan brons- och järnåldern.

Åkerbruket varade sannolikt fram till början på 1500-talet. Platsen fick sitt namn efter att odlingen hade upphört, men har trots namnet inte legat öde. I stället utnyttjades marken, i varierande omfattning, som äng och betesmark fram till 1900-talet. Därefter har skogen successivt återtagit området.

Naturstig berättar om området

I reservatet finns en naturstig som berättar mer om traktens historia och kultur. Stigen är cirka två kilometer.

Många äldre bokar

Ödegärdet är idag ett av de största bokbestånden i södra Unnaryds socken. Medelåldern för bokarna är ungefär 150 år, men de äldsta är runt 250 år gamla. Här och på många andra platser i Halland har boken växt upp långsamt under fattigare förhållanden. Det gör att en liten, tunn och sned bok kan vara flera gånger äldre än en rak och ståtlig bok som växt på rikare mark.

Glittrande gröna fällar

På de nedre delarna av bokstammarna sluter sig mossorna till gröna heltäckande mattor. En mossa man kan hitta här är signalarten fällmossa vars skottspetsar är så ljusa att hela fällen glänser och glittrar. Fällmossan växer i skogar med hög luftfuktighet och visar att området har en lång historia av skoglig kontinuitet, det vill säga att det funnits skog på platsen under många hundra år.

Rekord i lavar

Bokens stammar pryds också av många grågröna färgklickar. Vid en första anblick kan de se obetydliga ut, men går man lite närmre och sätter ett förstoringsglas intill stammen ser man snart att fläckarna sjuder av liv. Närmare bestämt av lavar. I reservatet har man hittills funnit över 130 arter av lavar på bok vilket gör Ödegärdet till en av de i särklass lavrikaste bokskogarna i Sverige. Den mest iögonfallande laven som växer i området är lunglav som hänger ut från stammarna i stora sjok. I väta är den intensivt grön men blir som torr grå och brun. Det är en upplevelse att befinna sig i skogen en dag när vädret slår om. Efter en tid av torrt väder kan lunglaven se nästan död ut, men när regnet väl kommer dröjer det inte många sekunder innan lunglaven vaknar till liv och på nytt får stammarna att skina i intensivt gröna färger.

Värdefull skog för fåglar

Den gamla bokskogen är även värdefull för de fåglar som behöver håligheter för sina bon. Bland reservatets häckande hålbyggare finns gröngöling, större hackspett, skogsduva, spillkråka, nötväcka och mindre flugsnappare. En annan art som trivs i lövskogen är nagelspinnaren, en stor fjäril i familjen påfågelsspinnare.

Kafé och övernattning i närheten

Kafé och restaurang finns i närbelägna samhället Unnaryd. Här finns det även övernattningsmöjligheter.

Stämpel i reservatet

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Ödegärdet finns stämpeln vid utsiktsplatsen utmed leden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter eller samla lavar,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst,
 • medföra okopplad hund samt
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 24,5 hektar

Skyddat sedan: 1995

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger precis norr om Unnaryd på Kroksjöns västra sida.

Cykel: Vik av från Hylteslingan 1 km norr om Unnaryd och följ skyltningen till reservatet (500m)

Hylteslingan - Naturkartan Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Närmsta hållplats är "Ödegärdet", 300 meter väster om reservatet.

Bil: Reservatet ligger precis norr om Unnaryd, på Kroksjöns västra sida. En grusparkering finns i anslutning till reservatet. GPS (WGS84): Lat N 56° 57’ 47" Lon E 13° 31’ 53" (parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss