Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Näsnabben

Vid Skärsjöns norra strand ligger reservatet Näsnabben. Den värdefulla bokskogen är delvis mycket gammal och är hem till många ovanliga arter. Vill du uppleva skogens mångfald finns det en fem kilometer lång vandringsled i reservatet. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar, ett samlingsnamn för ett tiotal reservat som ligger inom ett och samma natursköna område.

Från parkeringen i reservatets nordöstra del når du en ståtlig bokskog med grova bokar. I området finns också ekar som spirade redan för 200 år sedan. Om man studerar trädens grova bark på nära håll kan man se flera olika lavar och mossor. En del är så små att det krävs lupp för att särskilja dem. Arter som ädelkronlav, mjölig klotterlav och bokfjädermossa är krävande arter som endast växer i miljöer med gamla träd. Detsamma gäller flera av de hotade skalbaggar som hittats i området, till exempel fyrfläckad vedsvampbagge, blankknäppare och bredhuvad mögelbagge.

Historiens vingslag

Genom reservatet går Näsetstigen som är en del av Åkullaområdets ledsystem. Längs stigen finns skyltar som berättar om torplämningar och annan kulturhistoria. Större delen av skogen har stått orörd sedan lång tid tillbaka men det finns spår av mänsklig aktivitet. Gamla kartor avslöjar att det funnits åtminstone två gårdar i området. Husgrunderna är väl synliga och vid en av torpplatserna har en jordkällare restaurerats. De öppna markerna har växt igen men odlingsrösen finns kvar och vittnar om tidigare åkerbruk. När forntidens bonde skulle röja upp en åkeryta tog han bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen.

Värdefull sumpskog

I sumpskogen som kantar Skärsjön växer klibbal, ett trädslag som trivs på fuktig mark. Det gör också den lilla gullpudran, en decimeterhög växt med små gula blommor omgivna av gulgröna, glänsande stödblad. Gullpudran växer ofta i stora bestånd och blommar från april till juni.

Övernattningsmöjligheter i närområdet

I Åkullaområdet finns övernattningsmöjlighet på hotell, vandrarhem och B&B. I området finns även finns kafé och restauranger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  skada djurlivet,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • permanent förvara båtar,
 • rida eller köra med häst annat än på för ändamålet markerade leder,
 • framföra cyklar i terrängen,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 25,5 hektar

Skyddat sedan: 1993/2004

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Näsnabben ligger i Varbergs kommun. Vägbeskrivning: Från Tvååker kör till Grimetons kyrkby. Vid kyrkan sväng österut på mindre väg mot Björbäck. Efter Björbäck och sjön håll höger så kommer du till reservatet och parkeringen. GPS (WGS84): Lat N 57° 5' 30" Lon E 12° 29' 38".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss