Skoga

Skoga är en barrnaturskog där tallen är det dominerande trädslaget. Skoga är med sina knappa 22 hektar ett av de mindre reservaten i Kungsbacka kommun. Men besökaren som hittar hit kan få uppleva en känsla av vildmark.

På din färd över de gröna mossorna, genom det knähöga blåbärsriset och uppför sliriga branter kan du få se många olika saker. Såväl trädbjässar av gran som lågvuxna tallar med hundratals år på nacken och mäktiga högstubbar klädda med sjok av lavar. Färden spärras ibland av lågor; liggande döda träd. Några är helt täckta av ris och mossa och anas bara som en kontur mot marken. Andra har nyligen fällts för vinden och visar färska spår av insekterna som lever i den döda veden. Håligheterna och gångarna som insekterna gnagt fram under barken påminner nästan om hieroglyfer.

Ovanliga skalbaggar och gamla lavar

Tillgången på gamla grova träd och död ved i olika nedbrytningsstadier har gjort att Skoga är något av ett eldorado för småkryp. Särskilt när det gäller skalbaggar har Skoga mycket höga naturvärden. En av reservatets mer sällsynta invånare är bronshjon, en skalbagge som bara påträffats på ett par ställen i Halland. Bronshjonen förekommer endast i långsamt växande naturskogar där granarna tillåts bli gamla. I reservatets södra del porlar bäcken Hallabäck fram mellan senvuxna granar. I denna sumpskog är granstammarna nästan helt täckta av gammelgranlav, här och där syns även fläckar av kattfotslav. Dessa arter är så kallade signalarter som visar på att skogen har höga naturvärden med en lång historia av gamla träd.

Många gamla tallar

En övervägande del av området domineras av tallskog. Efter borrprov har man kunnat konstatera att flera av tallarna började gro redan för 250 år sedan. Det är dock inte de högsta och grövsta tallarna som är äldst, många av de yngre träden är högre än sina företrädare. Istället utmärker de äldre träden sig i jämförelse med de yngre genom att ha platt krona och en grövre och annorlunda barkstruktur. Genom seklerna har barken åldrats och spruckit upp i decimeterstora bitar. Ytan är plan och slät och mönstret som bildas påminner något om sköldpaddans skal. Denna barkstruktur kallas såväl för sköldpaddsbark, pansarbark som krokodilbark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • plocka eller samla in växter, att plocka bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen annat än för uttransport av fällt vilt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Tallskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 21,6 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skoga ligger i Kungsbacka kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats "Tröskebäck", fortsätt cirka 600 meter österut längs vägen. Ta sedan vägen åt höger och fortsätt ytterligare 600 meter för att komma in i reservatet.

Vägbeskrivning: Från Horred kör mot Kungsbacka. Cirka 500 meter efter att ha passerat Hällesjö, ta av till vänster in på en skogsväg och fortsätt cirka 2 kilometer. Här finns parkering för tre bilar.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss