Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karlsvik

Karlsvik ligger vid Skärsjöns strand i det välbesökta turistområdet Åkulla bokskogar. Marken är kraftigt kuperad med flera mindre stup. Här har skogen i princip fått växa vilt under de senaste 50–75 åren. För att komma hit får du parkera och gå genom naturreservatet Skärbäck.

Läget gör Karlsvik till en viktig pusselbit i arbetet med att göra Åkulla till ett område där många hotade arter kan få ett långsiktigt skydd.

Äldre ekar och senvuxna bokar

Bokskogen är i princip opåverkad av skogsbruk under de senaste 50 till 75 åren. Majoriteten av träden är inte så mycket äldre än så, men det finns en del gamla träd utspritt över reservatet. I branten ner mot Skärsjön står till exempel senvuxna bokar, som på grund av sitt utsatta läge växt långsamt och blivit krokiga och klena. Äldre ekar finns också i norra delen av reservatet men de står på bördigare mark och har därför vuxit sig större.

Viktig död ved

Eftersom skogen i Karlsvik har fått stå orörd under en lång tid finns det mycket död ved och högstubbar i området. Detta gynnar många arter av bland annat insekter som lever i eller på de döda träden. Även den mindre hackspetten uppskattar denna typ av skog. Här kan den hacka ut sin bohåla och leta efter larver och skalbaggar i veden.

Sällsynta alger finns i sjön

Reservatsgränsen slutar inte vid strandlinjen utan går ut en bit i Skärsjön. Det är en näringsfattig klarvattensjö med höga värden. Här finns bland annat märkvärdiga blågröna alger kallade sjöplommon och sjöhjortron, sällsynta både i länet och i landet. Dessutom har den lilla ishavsrelikten pungräka hittats i sjön.

Kafé och övernattningsmöjligheter i närheten

Övernattningsmöjligheter finns på flera ställen i turistområdet Åkulla bokskogar. I området finns också flera kaféer och restauranger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåten,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid
 • uttransport avfällt vilt,
 • cykla,
 • rida,
 • lägga upp båt på land,
 • elda,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 21 hektar

Skyddat sedan: 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Karlsvik ligger i Varbergs kommun. Vägbeskrivning: Karlsvik ligger cirka 5 km nordost om Dagsås i turistområdet Åkulla bokskogar. Någon parkering är inte anlagd men finns exempelvis i reservatet Skärbäck som gränsar till Karlsvik.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss