Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gårdshult

Gårdshult består till stor del av odlingslandskap. Uppe på en höjd i reservatets norra del ligger byn Gårdshult och det är detta område som gör sig bäst att besöka. Här finns en markerad led som är cirka fem kilometer lång.

Reservatet innefattar främst ängs- och betesmark. Det område som gör sig bäst att besöka är de gamla inägomarkerna som sträcker sig från ån Assman i norr och söderut till själva parkeringen. Dessa marker utgör reservatets centrala delar och bjuder på vackra vyer, intressanta kulturlämningar och kanske en och annan nyfiken ko.

Vid den ensamma ladan som ligger vid sidan av fägatan (bara ett par hundra meter från parkeringen) hittar du mer information om markernas hävd och historia. Här kan du också passa på att avnjuta din matsäck. Om vädret skulle vara dåligt går det att söka skydd från regn och snålblåst under ladans tak.

Möjlighet till fina vyer

Det kuperade odlingslandskapet i reservatets norra del är en lantlig idyll som gör sig allra bäst under för- och högsommar. Gårdshult ligger ungefär 150 meter över havet. En led om fem kilometer finns i Gårdshult. Leden går genom ängar, blandskog och ljunghed och är markerad med blåvita symboler. Om du utgår från parkeringen behöver du först gå en bit på grusvägen innan den första blåvita symbolen dyker upp.

Vandringsleden går fram till Björkekulle där du har en fin utsikt ända till Halmstad. Även Hallandsleden passerar reservatet och fortsätter norrut mot Danska fall. Från Gårdshult till det närbelägna reservatet Danska fall är det cirka tre kilometer enkel väg. Det finns tydliga skyltar som visar vart du ska gå om du vill ta dig bort till Danska fall.

Njutningsfulla årstider

Det finns ett rikt växt- och djurliv i reservatet. Under ljumma försommarkvällar sprider vårbrodden sin ljuva doft över slåtterängen där grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, gökärt, svinrot och andra blommor vajar för vinden.

Under högsommaren lyser kärren intill ån Assman gula av tusentals blommande myrliljor och sileshåret fångar småflugor med sina klibbiga blad. På hösten kan man hitta färggranna vaxskivlingar och ängsfingersvampar bland gräset i hagen. I dagsläget har man inom reservatets gränser hittat drygt 40 arter som finns upptagna på den nationella rödlistan över hotade arter.

Ängen slås med lie

Numera bedrivs ett museijordbruk inom den tidigare inägomarken kring byn. Man sår ut säden för hand och stora delar av ängen slås med lie. På åkerlapparna växer äldre lantsorter av råg, havre, korn och lin. Här hittar man också vackra åkerogräs som blåklint, klätt, spikvallmo och åkerskallra. Det är arter som i det konventionella jordbruket har blivit allt ovanligare på grund av bland annat effektiv ogräsbekämpning och utsädesrensning. Det södra skogsområdet lämnas för fri utveckling.

Förr fanns ingen skog

Vid 1800-talets mitt var Gårdshult i stort sett skoglöst då all mark behövdes för produktion av spannmål och foder. Inägomarken utgjordes av en mosaik av slåtteräng och åker och utmarken bestod av betad ljunghed och slåttermyr. 1857 genomfördes laga skifte på Gårdshult vilket resulterade i större odlingsenheter och utflyttade gårdar. De nya ägogränserna markerades av raka stenmurar och dessa finns fortfarande kvar. Nya odlingsmetoder i mitten av 1800-talets gjorde att kreatursfodret kunde odlas på vall. Detta minskade betydelsen av utmarksbete och ängsbruk och 1917 hade nästan all ängsmark på inägorna omvandlats till åker. De tidigare betade utmarkerna hade i stor utsträckning beskogats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • rida,
 • elda,
 • medföra okopplad hund,
 • anbringa tavla,
  skylt affisch eller liknande anordning,
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Småskaligt odlingslandskap

Kommun: Halmstad

Areal: 158,24 hektar

Skyddat sedan: 1991, utökat 2002

Ägare: Västkuststiftelsen samt Naturvårdsverket

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Gårdshult ligger i Halmstads kommun, söder om Simlångsdalen.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Bil: Kör väg 25 österut från Halmstad mot Simlångsdalen. Följ därefter skyltar mot Tönnersjö cirka 5 km tills du kommer till Torared. Ta där till vänster mot Gårdshult. Efter cirka 2,5 km ligger naturreservatet på vänster sida. GPS (WGS84): Lat N 56° 41’ 28" Lon E 13° 8’ 57" (parkeringen)

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss