Långhultamyren

Långhultamyren är ett vidsträckt och välbevarat myrkomplex. Den storslagna utsikten från Långhulten och vårvinterns orrspel gör Långhultamyren till ett uppskattat besöksmål. När marken är snötäckt kan du även ta med dig längdskidorna och ge dig ut på en tur genom skog och öppna myrar. Terrängen är fuktig så täta skor eller stövlar rekommenderas.

En tidig aprilmorgon har du stora möjligheter att uppleva orrspel från gömslet på myren. Gömslet är ett mindre hus med två avdelningar, en där man kan övernatta på enkla träbritsar och en där man kan skåda orrspelet på myren. Huset har plats för cirka 20 personer och övernattningsutrymmet har plats för cirka fyra personer.

Stig och skidspår

Inom reservatet finns en naturstig som är markerad med en blå cirkel på stolpar av trä. Du kan välja på ett kortare (3 kilometer) och ett längre alternativ (4 kilometer). För att inte störa orrarna under spelperioden är det inte tillåtet att gå den långa slingan 1 mars-31 maj. Längs naturstigen hittar du små informationsskyltar som berättar om vad du kan upptäcka på platsen. Det kan handla om en köttätande växt, historiska vyer, meståg och blöjor. Eftersom delar av stigen går över myrmarker kan det ibland bli rejält fuktigt. Därför rekommenderar vi täta skor eller stövlar.

Det finns även tre skidspår på 2,5, 5 och 10 kilometer i Långhultamyren. För underhållet svarar Simlångsdalens idrottsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samla stämpel

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Långhultamyren finns stämpeln vid rundslingans första spänger över myren.

Vemodig sång

Från myren och de kala hedarna kan man också höra ljungpiparens vissling. Den har en vemodig och ödslig röst, nära nog samstämmig med just det här landskapet som den lever i. När ljunghedarna bredde ut sig över Halland var både ljungpiparen och orren vanliga. Idag har de trängts tillbaka till myrmarkerna. Långhultamyren räknas som en av länets viktigaste platser för just dessa fåglar.

Liljor och bär

På sommaren blommar myrliljan i rikligt gulgröna mängder. På myren växer också ängsull och vitmossor i de fuktigare delarna och klockljung, ljung, pors och blåtåtel i de torrare. Längs bäckarna finner man vattenklöver, kråkklöver och missne. Frampå höstkanten finns det gott om blåbär och lingon att plocka med sig hem. När marken är snötäckt kan man ta med sig längdskidorna och ge sig ut på en stärkande tur genom skog och öppna myrar. Från reservatets högsta punkt, Långhulten, har man en imponerande utsikt över mosseplanet.

Myr i förändring

Under 1700- och 1800-talen betades stora delar av Långhultamyren. För att förbättra betet brändes området regelbundet och marken hölls därmed öppen. När hävden upphörde i början av 1900-talet började marken att växa igen. Stora fastmarksområden planterades med tall och gran, men ett område i reservatets nordvästra del lämnades för fri utveckling. Här står nu en gles barrdominerad naturskog, bara några enstaka enar minner om den tidigare betesdriften.

Fortfarande finns mindre ytor med ljunghed bevarade på Långhulten, Killeberg och Björnö. Dessa hålls öppna med betande nötkreatur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka
  exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • elda,
 • cykla annat än på befintlig väg,
 • ha hund okopplad,
 • ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl 22-06
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg markerad på karta 3.
 • parkera annat än på anvisad plats samt
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.
 • Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för att framföra motordrivet fordon på landsväg eller parkera utmed landsväg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Öppen och skogsbevuxen myrmark

Kommun: Halmstad

Areal: 823 hektar

Skyddat sedan: 1999, utvidgat 2022

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger i den östra delen av Halmstads kommun.

Promenad: Vandra på Hallandsleden till Simlångsdalen och
därifrån når du naturreservatet antingen via landsväg 25 eller från nordväst.

Kollektivtrafik: Hållplats "Alledal". Fortsätt cirka 300 meter österut längs väg 25 för att komma till grusvägen som tar dig in i reservatet.

Bil: Kör väg 25 från Simlångsdalen mot Ljungby. Efter 5 kilometer är det skyltat mot "Långhultebacken" till vänster. En parkering finns utmed vägen. Man kan också följa grusvägen som går norrut in i reservatet där ytterligare en parkering finns. GPS (WGS84): Lat N 56° 43’ 31" Lon E 13° 13’ 8" (norra parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss