Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hollandsbjär

Hollandsbjär är ett lättillgängligt ljunghedsreservat som ligger intill en allmän landsväg. Här blommar både backsippa, nålginst och hårginst. Med lite tur kan du också se ängspiplärkan som trivs på öppna hedar och mossar.

Det natursköna reservatet på cirka åtta hektar har bildats främst för att skydda de rika förekomster av ginst och backsippa som finns i området. Som besökare i området kan du få se både hårginst, som är Hallands landskapsblomma, och nålginst.

En värdefull plats för nålginst

I Sverige finns nålginsten endast i Veinge socken och Hollandsbjär är en av de mest värdefulla lokalerna för arten. Reservatet sköts därför så att detta viktiga bestånd bevaras och gynnas. I reservatet finns även en fukthed och ett mindre kärr med inslag av växter som pors, klockljung och olika vitmossor. Med lite tur kan du även få se ängspiplärkan som trivs på öppna hedar och mossar.   

Viktig betesdrift

Området är en gammal öppen halländsk gräshed med enstaka enar. Området är en liten rest av de vidsträckta ljunghedar som i äldre tider täckte stora delar av Halland.

För att bevara den öppna karaktären betar djur i reservatet, vilket skett på Hollandsbjär i århundraden. Mindre manuella ingrepp, som till exempel slyröjning, görs också vid behov. På så sätt bevaras områdets karaktär av gräshed. Åtgärderna gynnar inte bara nålginsten utan även andra ljunghedsarter som granspira, kattfot, svinrot, backstarr och låsbräken samt insekterna grön sandjägare och majbagge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • föra motordrivet fordon samt att
  • anbringa affisch, inskrift eller annan störande anordning. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Ljunghed

Kommun: Laholm

Areal: 8 hektar

Skyddat sedan: 1982

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Hollandsbjär ligger i Laholms kommun.

Bil: Från Laholm kör till Veinge kyrka och vidare 1,6 km på väg 556 mot Bäckamot (nordost). Tag vänster mot Skogsgård, Svinabäck och Hollandsberg. Efter drygt 3 km finns reservatet och parkeringen på höger sida.

GPS (WGS84):Lat N 56° 36' 29" Lon E 13° 7' 36"

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss