Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Smörkullen

Smörkullen är ett berg där det växer omväxlande barr- och lövskog. En stig går brant uppåt till bergets topp där du får en magnifik utsikt över den halländska kustremsan söder om Falkenberg.

Smörkullen ingick tidigare i en kedja av vårdkaseberg utmed kusten. Eldarna fungerade som ett signalsystem som snabbt kunde varna en hel bygd vid fara. På 1800-talet hittades en guldskål och ett svärd i brons vid Smörkullen. Man har också gjort fynd av en stor mängd flinta, som sannolikt härstammar från en boplats. Fynden kommer från bronsåldern och berättar att berget under denna tid var en kultplats där offer skett. Smörkullen är länets äldsta reservat och bildades 1926.

Stig och utsikt

En stig tar dig från parkeringen till utsikten och sedan vidare på berget. Ledmarkering saknas men det brukar vara tydligt var man ska gå. Det är en ganska brant stigning upp till utsikten och har det regnat mycket kan underlaget vara halt och lite besvärligt. Från Smörkullen har man en fin utsikt över kusten och havet. Havet och naturreservatet Grimsholmen ligger drygt en kilometer bort.

Mytomspunnen kulle

På berget finns också skålgropar, en typ av hällristningar, i block och hällar. Skålgroparna har gett namn åt berget, då man tidigare trodde att människorna offrat fett i skålarna. Man trodde också att det bodde troll på Smörkullen. Enligt en sägen offrade Veka gård varje jul en korv till trollen och fick i gengäld låna trollens kopparkittel.

Skog med lianer

Smörkullens topp ligger 52 meter över havet och är bevuxen med omväxlande barr- och lövskog. I den östvända branten växer den väldoftande vildkaprifolen, som slingrar sig upp för trädens stammar likt lianer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp skyltar eller liknande,
 • skada vegetationen,
 • störa djurlivet,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • elda,
 • framföra eller parkera motorfordon annat än på anvisad väg/plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyper: Barrskog, ordinär lövskog, åker

Kommun: Falkenberg

Areal: 14 hektar

Skyddat sedan: 1926

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Smörkullen ligger i Falkenbergs kommun.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringen.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Hållplatsen ”Snäckvägen” som ligger cirka 500 meter söder om reservatet.

Vägbeskrivning: Strax sydost om Skrea kyrka följer man vägvisare mot Boberg och därefter mot Grimsholmen. Reservatet ligger direkt norr om vägen. En grusparkering finns vid foten av berget. GPS (WGS84): Lat N 56° 51' 5" Lon E 12° 34' 17".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss