Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uvbjär

Uvbjär är en bergsrygg som ligger vid Högvadsån norr om Köinge, strax intill Sumpafallens och Floastads naturreservat. I dagsläget saknas parkeringsmöjligheter i anslutning till reservatet och inga leder eller stigar är anlagda. 

Berget är i huvudsak täckt av ekskog, med några mindre kärr och granbestånd. Dessutom växer även skogslind, lönn, rönn, sälg, hassel, fågelbär och bok här. Naturreservatet täcker den norra änden av berget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • ha hund okopplad samt att
 • elda (se förtydligande i beslutsdokumentet under rubriken upplysningar).
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 18 hektar

Skyddat sedan: 2022

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Med bil: Reservatet går att nå genom att köra nordöst från Köinge på väg 154 men saknar i dagsläget parkering.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss