Skipås

Skipås - eller "Guds gröna ängar" som området kallas i folkmun - bjuder på böljande betesmarker, högrest bokskog, ett trolskt alkärr och en rik vårblomning. Områdets omväxlande och lättillgängliga natur gör det till ett omtyckt utflyktsmål. Kom en tidig vårmorgon och lyssna på fågelsången kring tegelbruksdammarna. Blicka ut över kusten från Klippekulle eller gå på blåsippsjakt i östsluttningen. Avnjut din picknick i hagmarken eller i bokarnas skugga.

Skipås ligger på ett restberg som höjer sig markant över intilliggande kustslätt. Berggrunden består huvudsakligen av gnejs, med inslag av basisk grönsten vilken ger upphov till en rikare flora i reservatets östra delar. Där är vårblomningen rik med bland annat blåsippa, vårlök, svalört och liten nunneört.

Stigar och faciliteter

Vid parkeringen finns bänkar och bord. Det finns två vandringsleder i området, röda leden på 3,2 km och blå leden på 2 km. Följ skyltningen mot utsiktspunkten. Härifrån har du en fin utsikt över kusten ända bort till Falkenberg. Utsiktsplatsen är även ett bra fikaställe.

Gatsten och vattensalamander

Under 1900-talets första hälft exporterades stora mängder gatsten från Halland på grund av landskapets rika förekomst av lättkluven gnejs. I Skipås finns många spår av stenbrytning, men brotten är små vilket förmodligen beror på att reservatets gnejser var ganska svårbearbetade. Några av de grunda stenbrotten är idag vattenfyllda och åtminstone ett av dem har fungerat som lekplats för större vattensalamander. Hör gärna av dig till oss om du hittar salamandern!

Trolska lertag

Utöver stenbrytning har reservatet formats av Stensjö tegelbruks verksamhet. Under 1800-talet bröts lera till tegel i reservatets nordvästra hörn. Det gav upphov till en mängd dammar med olika karaktär. Med tiden har lövträd, främst klibbal, börjat växa på kanter och grunda partier och idag är dammarna en tilltalande miljö med ett rikt småfågelliv.

Boende och kafé i närheten

I närliggande samhället Steninge finns kafé och restaurang. Här finns det även ett vandrarhem.

Cykla inte i betesfållorna

Just nu är det många som cyklar i betesfållorna i reservatet. Tänk på att det kan vara stressande för djuren och att det därför inte är något som vi rekommenderar. Cykla istället på de anlagda mtb-slingorna i Hökafältet, Norra Skummeslöv och i Åkulla bokskogar. Både i och utanför skyddade områden finns det även andra anlagda mtb-slingor. Där det inte finns anlagda cykelleder men cykling är tillåten så är det alltid du som cyklist som ska lämna företräde gentemot andra besökare i reservaten.

Tänk på att visa hänsyn till natur, andra människor och djurlivet när du är ute på din cykeltur.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Smaka på Skipås (Falkenberg, Halmstad)

Välkommen ut och smaka på naturreservatet Skipås, ”Guds Gröna ängar” som hallänningarna gärna säger.

Anmäl dig här – senast 12 augusti

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada växtligheten, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • gräva eller på annat sätt skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet,
 • elda,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motordrivet fordon utanför väg,
  parkera utom på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 • på ett störande sätt nyttja radio, bandspelare eller dylikt,
 • anbringa affisch eller därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Betesmark, lövskog

Kommun: Falkenberg och Halmstad

Areal: 79 hektar

Skyddat sedan: 1974, utvidgat 1981

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Skipås ligger i Halmstads och Falkenbergs kommuner.

Cykel: Vik av från Kattegattleden i Stensjö och följ skyltningen till reservatet (1km)

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: ”Skipås”, följ sedan Skipåsvägen i 700 meter, reservatet ligger på vänster sida.

Vägbeskrivning: Kör kustvägen norrut från Steninge. Sväng höger vid skylt mot naturreservatet Skipås. Grusparkering finns vid reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss