Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Yttra Berg

I naturreservatet Yttra Berg möter du ett landskap som var vanligt förr, med hamlade träd, slåtterängar, odlingsterrasser och fägator. Områdets skönhet, den nära kontakten med gångna tider och det fina gårdsmuseet gör Yttra Berg till ett välbesökt utflyktsmål.

Yttra Bergs jordbrukslandskap är i stora drag bevarat från tiden före 1800-talets skiften. Med en karta från år 1830 i handen kan man än idag nästan orientera sig in i minsta detalj!

Gammal åkermark överallt

Yttra Bergs skönhet kan till stor del förklaras med småskaligheten. Landskapet är både backigt och stenigt vilket gjort att generationer av bönder fått anpassa sig efter terrängen. De har odlat på nästan varje torr yta som funnits till förfogande. Landskapet är faktiskt en av länets (och landets!) mest innehållsrika när det gäller fornåkrar. Slåtter- och betesmarker innehåller närmast ofantliga mängder odlingsrösen och terrasskanter som vittnar om långvarig odlarmöda.

Magnifik utsikt och fyra naturstigar


En bra överblick av omgivningarna får man om man går upp på höjden Store Bergsåker, strax intill parkeringen. Utsikten härifrån är magnifik. Åt nordost ser man Gällareds by och kyrka medan man åt söder blickar ut mot Ätrans dalgång. Jämsides med Store Bergsåker följer en grusväg terrängens kurvor fram till gårdsbebyggelsen i Yttra Berg.

Med hjälp av broschyren "Natur- och kulturstigar i Yttra Berg" kan du gå fyra olika stigar som varierar i längd från 1–2,5 kilometer. Under vandringens gång får du inblick i områdets naturvärden och kulturhistoria. Broschyren finns vid informationstavlan på parkeringen och i gårdsmuseet samt i PDF-format längre ner här på sidan.

Ett litet museum finns på gården

Gården skulle man kunna kalla för Yttra Bergs hjärta. Idag hittar man här två gårdar med kringliggande byggnader. Det är dels bröderna Johanssons gård, dels Aronsgården som ägs av Naturvårdsverket och ingår i reservatet. Aronsgården är äldst med anor ända tillbaka till 1600-­talet. Själva bonings­huset är dock från 1818. Den omålade ladugården, Sjöredsladan, flyttades till Yttra Berg från Sjöred i Falkenberg 1992. Här finns ett litet museum med en utställning om landskapets historia, reservatets djur- och växtliv och om det ålderdomliga jordbrukets göromål. I en lyssnarstudio kan du höra berättelser från trakten. I museet finns även information om händelser i reservatet samt en matplats där du är välkommen att avnjuta din medhavda matsäck. Museet är alltid öppet! Toalett finns vid Aronsgården.

Underliga träd

I ängs- och betesmarkerna finns knotiga träd med ett underligt utseende. Träden har fått sin form genom att de har hamlats, beskurits, i generationer. De hamlade träden utgjorde förr "grönskande ängar i luften". Genom att skära löv och kvistar fick man ett viktigt komplement till ängens hö – ungefär en tredjedel av vinterfodret kom från träden. Man hamlade på sensommaren mellan slåttern och skörden. De lövrika kvistarna bands sedan ihop till kärvar som ställdes på tork.

Slåttergille och åkerbruk

Inom reservatet finns Store stockäng, som Gällareds hembygdsförening sköter om på traditionellt vis. Under våren städas ängen på ris och löv och i juli står ängen i full blom. Smörboll, grönvit nattviol och svinrot är några av ängens blommor. I månadsskiftet juli/augusti hålls det årliga slåttergillet med välslipade liar och fyllda kaffekorgar. Tidpunkten brukar anslås i gårdsmuseet och du är välkommen att delta. Du är även välkommen att besöka gården och se på sådd och skörd "på gammalt vis" med häst och självbindare.

Djur och växter

Floran är relativt artrik på grund av två orsaker. Dels har området hävdats genom bete och slåtter sedan lång tid tillbaka, och dels förekommer lättvittrad grönsten i området. Smörboll, svinrot, Jungfru Marie nycklar och sommarfibbla är exempel på hävdgynnade arter, medan blåsippa, vårlök, ormbär och desmeknopp är arter som trivs på grönsten. I området förekommer hasselmus som är ovanlig i Halland liksom fågelarterna stenknäck, nötkråka och mindre hackspett.

Poddavsnitt om ålderdomligt odlingslandskap

Lyssna på poddavsnittet om ålderdomligt odlingslandskap i Yttra Berg, Falkenbergs kommun. Avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Hallands län.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

De vilda blommornas dag i Yttra berg (Falkenberg)

Området har en rikare berggrund än omgivande marker. Därför går det att finna många vackra och ovanliga växter på de ogödslade ängarna.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • gräva upp växter,
 • förstöra, skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning,
 • beträda slåtterängar annat än längs anvisade stråk,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • avsiktligt störa djurlivet,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • elda,
 • snitsla spår eller orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Ålderdomligt odlingslandskap

Kommun: Falkenberg

Areal: 59 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Yttra berg ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats "Bråtagärde" och gå sedan vägen söderut. Härifrån är det cirka 1,5 kilometer till reservatet.

Vägbeskrivning: Från Gällared kör väg 153 västerut mot Ullared. Efter cirka 1 km är det skyltat mot Yttra Berg. Även det närliggande reservatet Bergs naturskog skyltas från väg 153. GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 12’’ Lon E 12° 48’ 11’’ (parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss