Hördalen

Hördalen är en enastående vacker liten dalgång sydost om Särö. Dalen är knappt en kilometer lång och som bredast ett par hundra meter. På våren vandrar du genom ett hav av vitsippor till tonerna av kvittrande fåglar.

I dalgången finns ekar med väldiga kronor och grov bark som är flera hundra år gamla. Uppe på de magra bergknallarna bildar bergeken krattskogar. Den utmärks av senvuxna, krokiga och kortvuxna träd. På bergets nordsluttning växer även lönn och lind. En del av ekarna i Hördalen ser skadade ut. De har håligheter vid basen eller på stammen där grenar en gång stack ut. Skadorna har inget med någon sjukdom att göra utan är en naturlig process som beror på att svampar och insekter med tiden urholkar ekens innandöme.

Hotade arter bor här

Ett stort antal hotade och ovanliga arter har sitt hem i dalen. En av de mer ovanliga är signalarten gammelekslav, en kritvit lav vars namn säger något om var den lever. Två andra av Hördalens mer sällsynta gäster är de rödlistade tickorna tårticka och eklackticka, den senare har bara hittats på ett par andra platser i landet. Tårtickan är en svamp som växer vid basen av främst gamla och grova ekar. Den har fått sitt namn av att den vid tillväxten utsöndrar bruna vätskedroppar som kan liknas vid tårar. Bland övriga hotade arter här kan nämnas fågelfotsmossa, saffransfingersvamp, sandödla och skalbaggen gulbent kamklobagge.

Många örter blommar på våren

Delar av dalen var tidigare en äng där man slog hö och djuren gick på bete. De öppna förhållandena gjorde att ekarna kunde växa sig stora och mäktiga. Tack vare att solljuset når marken i den glesa skogen är örtfloran rik och om våren hittar du blåsippa, gullviva, skogsbingel och liljekonvalj i reservatet. På våren fylls luftrummet av fågelsång från lövsångare, svarthätta och rödhake. I trädens bohål kan både starar, hackspettar och kattugglor titta ut.

Gullpudran färgar omgivningen

I dalgångens centrala delar finns ett alkärr. Ett alkärr är en speciell typ av sumpskog, som tidvis står under vatten. I början av sommaren står den gula kabblekan i full blom bredvid alarnas välutvecklade rotsocklar. I kärret och dess närhet växer även ormbär, gul svärdslilja, storrams, bäckbräsma och gullpudra. Med sitt gulskimrande frömjöl sätter gullpudran färg på omgivningen. Det är en blomma med verklig guldglans!

Stämpel i reservatet

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Hördalen finns stämpeln längst slingan som går i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • plocka eller gräva upp örter,
  avsiktligt störa djurlivet exempelvis genom att från nära håll fotografera boplats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • rida, framföra motordrivet fordon eller övriga transportmedel,
 • göra skada på hägnader eller andra anordningar samt att
 • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 31 hektar

Skyddat sedan: 1971

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta hit

Hördalen ligger i Kungsbackas kommun, mittemellan Vallda sandö och södra delen av Sandsjöbacka.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och vandringsleden.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats "Hamravägen" ligger vid parkeringen till Hamra golfbana.

Bil: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö. Knappt två kilometer efter Vallda är det skyltat mot Hamra golfbana till vänster där parkering finns. Strövstigen till reservatet utgår från golfbanan. GPS (WGS84): Lat N 57° 29’ 37" Lon E 11° 59’ 9" (parkeringen vid Hamra golfbana).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss