Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hagön

Hagön domineras av öppen ljunghed och fuktängar. Marken består nästan överallt av sand och i övergången till stranden bildas det höga dyner. Den långa sandstranden inbjuder till bad. I norra delen av reservatet finns även en mindre tallskog med inslag av björk. Det finns inga markerade leder men det finns gott om upptrampade stigar att strosa på.

Ljungheden dominerar området. På ljungheden finns svackor där marken är fuktigare och där växer arter som klockljung, pors och odon. I norra delen av reservatet finns en mindre tallskog med inslag av björk. Marken i reservatet består nästan överallt av sand, det förekommer även kalkrikt skalgrus på många ställen. I södra delen av reservatet, i övergången mellan ljunghed och strand, bildar sanden fem-tio meter höga dyner.

Djur och fåglar

I reservatet har du möjlighet att få se fälthare, kanin, ekorre och flera arter av smågnagare. Karaktärsarter i sanddyns- och ljunghedsområdet är fältpiplärka, ängspiplärka och sånglärka. I det fuktigare området är rörsångare, sävsångare och sävsparv vanliga. Kärrsångare, gräshoppsångare och näktergal ser man också regelbundet i reservatet.

Betats under lång tid

Landskapets öppna karaktär har bevarats under lång tid tack vare bete. Hagön har fått sitt namn efter gårdsbebyggelsen som tidigare låg strax söder om den nuvarande campingplatsen. Denna gård uppfördes någon gång under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet men brändes ner 1983. Tidigare var området även utmark till gården Strandgården i Snöstorps by under Sperlingholms säteri. Vid mitten och slutet av 1800-talet planterades tall och bergtall som ett skydd mot sanden. För att fortsätta hålla landskapet öppet sker regelbundet bränning av ljungheden.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Våtmark för biologisk mångfald på Hagön (Halmstad)

Följ med på en våtmarks- och hedvandring i Hagöns naturreservat.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • skada vegetationen t.ex. genom att uppgrävning av växter,
 • störa djurlivet,
 • medtaga okopplad hund,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • elda,
 • framföra motorfordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp:Dynlandskap

Kommun: Halmstad

Areal: 78,5 hektar varav 76 hektar land

Skyddat sedan: 1973

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

Hitta hit

Hagön ligger i Halmstads kommun.

Cykel: Det tar cirka tjugo minuter att cykla till Hagön som ligger sex kilometer från centrala Halmstad. Cykla söderut på Laholmsvägen. Vid Andersberg svänger du höger in på Ryttarvägen. Följ vägvisningarna till Hagöns camping. Parkera cykeln på lämplig plats och ta dig in i reservatet till fots.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Halmstad Hästskon Ö. Stranden” som ligger cirka 1 kilometer norr om reservatet. På sommaren går bussen ända fram till hållplatsen "Hagön".

Bil: Från Halmstad och Laholmsvägen i höjd med Andersberg följ skyltning mot Hagöns camping. Vid vägen utmed campingen och havet finns flera parkeringsplatser. GPS (WGS84): Lat N 56° 37’ 55” Lon E 12° 54’ 10”.

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss