Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Biskopshagen

Biskopshagen domineras av fina hällmarker. Området är kuperat med omvälvande berg och dalgångar. I reservatet finns en rik flora med arter som fältgentiana och jungfrulin. Markerade leder saknas men området är relativt lättvandrat.

Reservatet utgör den norra av två i havet utstickande uddar på Väröhalvön. Området är en del av det så kallade norra Hallands sprickdalslandskap.

Rik och omväxlande flora

Berggrunden i reservatet består av planskiffrig gnejs, uppbyggd av fältspat, kvarts, glimmer och magnetit. På grund av den varierande terrängen är floran mycket rik och omväxlande. I bergssprickorna växer gaffelbräken och kaprifol. Typiska arter för reservatet är för övrigt väddklint, backsippa, prästkrage, backnejlika, brudbröd, fälgentiana, backtimjan, tjärblomster, gulmåra och jungfrulin. Har du lite tur kan du även hitta Jungfru Marie nycklar, en vacker orkidé.

Djur och fåglar

Skogs- och fälthare påträffas i området och fågellivet är mycket rikt. Några fåglar som kan nämnas är stenskvätta, ängspiplärka, hämpling, sånglärka, sävsparv, törnsångare, lövsångare, gulsångare och gök. Vid stranden håller bland annat större strandpipare, strandskata, ejder och småskrake till.

Områdets historia

Området kan ha varit skogslöst ända sedan bronsåldern. På denna tid var det vanligt att man röjde och svedde marken för att skapa bete för boskapen. Vi vet säkert att det på denna plats har varit öppen ljunghed sedan mitten av 1600-talet. Det var Skällåkra bys gemensamma utmark där man lät djuren gå på bete. Omkring skiftet mellan 1800 och 1900-talet plöjdes delar av utmarken upp för att användas till jordbruk. Idag används dessa marker främst till bete.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Fotovandring i Biskopshagen (Varberg)

Ta med din kamera, gärna stativ, och följ med naturfotografen Annette Seldén.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • gräva upp växter,
 • störa djurlivet,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta eller uppställa husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Ljunghed

Kommun: Varberg

Areal: 85 hektar

Skyddat sedan: 1971

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Biskopshagen ligger i Varbergs kommun.

Kollektivtrafik: Reservatet ligger granne med Ringhals kärnkraftsverk och där finns hållplatsen ”Ringhals”.

Bil: Från E6 norr om Varberg kör av mot Väröbacka och Bua. Innan Bua är det skyltat mot reservatet på höger hand. GPS (WGS84): Lat N 57° 15’ 11” Lon E 12° 5’ 43”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss