Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Här hittar du våra lediga jobb och kan läsa mer om oss som arbetsgivare.

På Länsstyrelsen i Hallands län arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb

Våra lediga jobb

Intresseanmälan för praktikplats och examensarbete

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Hallands län enligt Anställningsförordningen skyldig att annonsera lediga jobb. Av den anledningen har vi ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Vår värdegrund

Vi jobbar utifrån den statliga värdegrunden med sex grundläggande rättsliga principer:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet
  • åsiktsfrihet
  • respekt för lika värde, frihet och värdighet
  • effektivitet och service

Statliga värdegrunden, Statskontoret Länk till annan webbplats.

Vi jobbar på Länsstyrelsen i Hallands län

Vad jobbar du med?

Jag har arbetat på Länsstyrelsen i Hallands län som djurskyddshandläggare sedan 2009. Mitt arbete innebär att kontrollera att människor som äger och håller djur sköter dem enligt djurskyddslagen dess förordning och föreskrifter. Här i Halland är vi indelade i två grupper, en grupp som arbetar främst med produktionsdjur och en grupp som arbetar främst med sällskapsdjur och hästar. Jag arbetar i den sistnämnda.

Jag arbetar även sedan 2018 med ärenden gällande lag om tillsyn över hundar och katter det vill säga anmälningar gällande tillexempel lösspringande hundar eller hundar som orsakat skada i form av att bita djur eller människor.

Varför arbetar du just på Länsstyrelsen i Hallands län?

Länsstyrelsen i Halland är en liten Länsstyrelse vilket gör att man kommer närmre de andra verksamheterna och kollegorna, det blir en familjär känsla som jag gillar. Länsstyrelsen arbetar inom ett stort område och alla kollegor sitter på stor kompetens inom sitt område vilket är utvecklande.

Varför jobbar du som djurskyddshandläggare?

Jag har alltid sedan jag var liten haft ett stort djurintresse och ogillat orättvisor.

Att få hjälpa djur som far illa till ett bättre liv är min starka drivkraft.

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som länsantikvarie och har ett samordnande ansvar för arbetet på Kulturmiljöfunktionen. På kulturmiljöfunktionen arbetar man med lagtillsyn och tillståndsprövningar enligt kulturmiljölagen. Så vi jobbar med fornlämningar, med byggnader som är skyddade som byggnadsminnen, 53 stycken i Halland. På kulturmiljöfunktionen jobbar vi också med kyrkor som tillhör svenska kyrkor och är skyddade enligt kyrkobyggnadslagen.

Varför jobbar du som Länsantikvarie?

Jag tycker att kulturmiljö är viktigt. Det är ett område med stort potential i samhällsutvecklingen. Jag tror att vi för en hållbar utveckling måste förhålla oss till det tidigare generationen lämnat efter sig bland annat i form av fysiska spår.

Jag började som antikvarie/handläggare på kulturmiljöfunktionen 2012 och har genom åren trivts mycket bra med mitt jobb och på min arbetsplats. När förre länsantikvarien slutade bestämde jag mig för att söka tjänsten.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa med mitt jobb är variationen i arbetsuppgifterna, mixen mellan detaljfrågor och övergripande frågor. Jag gillar också mötet med människor ute i länet.

Varför arbetar du just på Länsstyrelsen i Hallands län?

Från början var det av praktiska skäl. Där fanns en tjänst att söka och jag bor i Varberg så arbetet fanns inom rimligt pendlingsavstånd. Orsaken till att jag väljer att arbeta kvar är att jag gillar mitt jobb och att det är en så trivsam och generös arbetsplats med en stor blandning av olika kompetenser.

Vad har du för bakgrund när det gäller utbildning och erfarenhet?

Jag har en magister examen i akvatisk biologi från Högskolan i Kalmar (numera Linné universitetet), har utöver den läst en del fristående kurser på Göteborgs universitet.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som Länsfiskekonsulent. Det innebär alla typer av ärenden och frågor som rör fisk, fiskevård och vattenverksamhet inom allt från yrkesfiske till fritidsfiske.

Varför jobbar du som Länsfiskekonsulent?

Havet har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag är uppvuxen vid havet och jag har alltid haft ett stort intresse för hav, fiskar och fiske och känt att detta är verkligen något jag vill jobba med.

Varför arbetar du just på Länsstyrelsen i Hallands län?

Halland har ju både ett starkt yrkesfiske och än så länge även ett omfattande fritidsfiske så att man får båda delarna i arbetet här.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa är att jag får jobba med frågor som jag brinner för och att jag får lära mig nya saker varje dag inom området. Jag får också möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra kollegor runt om i Sverige som jobbar med samma sak som jag. Sedan har jag fantastiska kollegor här på Länsstyrelsen i Halland också.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss