Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Vill du jobba på Länsstyrelsen i Hallands län? Här hittar du våra lediga jobb och kan läsa mer om oss som arbetsgivare.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Vår värdegrund

Vi jobbar utifrån en värdegrund. Värdegrunden utgår från den statliga värdegrunden med sex grundläggande rättsliga principer:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet
  • åsiktsfrihet
  • respekt för lika värde, frihet och värdighet
  • effektivitet och service

På arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den statliga värdegrundenlänk till annan webbplats

Här annonserar vi alla våra lediga jobb

Vårt samarbete med Offentliga Jobblänk till annan webbplats innebär att du söker våra jobb digitalt. Finns det inga lediga jobb så är listan nedan tom.

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Hallands län enligt Anställningsförordningen skyldig att annonsera lediga jobb. Av den anledningen har vi ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Du söker våra jobb digitalt via Offentliga jobb. Vi läser alla ansökningar som kommer in. De sökande som bäst matchar de krav vi ställer kallas till intervju där utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper utgör grunden för frågorna. Vi använder oss av en intervjuguide, vilket innebär att du får svara på samma frågor som övriga kandidater.

Intervju

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och 30 minuter. Till intervjun tar du med dig ett original och en kopia av ditt examensbevis. Om du inte anger referenser i din ansökan vill vi även att du tar med kontaktuppgifter till referenser till intervjun.

Under intervjun kommer vi berätta om Länsstyrelsen i Hallands län, den specifika enheten och vad tjänsten innebär. Det är viktigt för oss att du vet vad det är för jobb du har sökt. Om det är något du ser som oklart eller något du vill få reda på mer om får du gärna ställa frågor under intervjun.

Referenser

Efter intervjun går vi igenom intervjumaterialet och tar referenser på de personer som bäst matchar kravprofilen. Vi tar inte referenser av slentrian, vilket leder fram till att vi tar endast referenser på de kandidater som är fortsatt intressanta efter intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat. Vi vill gärna att referenserna är personer som är eller har varit din chef.

Besked efter intervju

När intervju och referenstagning är gjord tas ett beslut utifrån en helhetsbedömning, där tjänsten erbjuds till den kandidat som bäst motsvarar kvalifikationerna utifrån förtjänst och skicklighet. När anställningsavtalet är påskrivet och rekryteringen därmed är avslutad får de kandidater som har varit på intervju ett besked via telefon. Resterande sökande får besked via e-post. Hur lång tid det tar innan du får besked varierar stort i och med att det beror på hur många intervjuer som ska genomföras och hur fort det går att få tag i referenserna.

Besöksadress och annan relevant information på sidan Kontakta oss

När du kommer till Länsstyrelsen i Hallands län går du till receptionen och anmäler ditt besök. Du anger vad du heter, vem du ska träffa och vilken tid intervjun börjar.

Hör av dig om du har några frågor eller funderingar kring rekryteringsprocessen (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

Frida Karlsson

HR-konsult