Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Halvön

Halvön är som namnet säger en halvö och ligger i norra delen av Skärsjön. Här växer främst hedbokskog men inslag finns också av gran och björk. Terrängen är kuperad och blockrik. Stigar saknas men besökare som lyckas ta sig genom reservatets utmanande terräng kan njuta av ostördhet och fina utblickar över Skärsjön.

I området finns värdefulla strukturer som gamla grova träd, lågor och högstubbar. På de äldre bokarna i reservatet växer rödlistade lavar och mossor. I området har det hittats sex rödlistade arter och nio regionalt intressanta arter, bland annat stor knopplav, bokkantlav och jättesvampmal. Kornbadmossa förekommer rikligt och finns på minst 50 trädstammar. Med lite tur kan man även få höra en skogsduva.

Förr gick djur på bete i skogen

På Halvön finns bukettväxande bokar vilket tyder på att området tidigare har betats. Att det förekommit skogsbete kan vi även se på historiska kartor från 1846, vid denna tid har Halvön namnet "Öen".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än vid plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
 • inplantera för området främmande arter,
 • tälta mer än två dygn,
 • medföra okopplad hund, med undantag för vid jakt med hund eller för eftersök,
 • framföra motordrivet fordon,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • använda fällor avsedda för ryggradslösa djur samt
 • anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 8 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Halvön ligger i Falkenbergs kommun. ​Vägbeskrivning: Kör österut från Vessigebro mot Drängsered. Efter 4 km sväng vänster mot Krogsered, efter ytterligare 1,7 km sväng vänster. Följ den lilla vägen cirka 3,6 km och sväng sedan vänster ner mot sjön (400 m). Här finns möjlighet att parkera men terrängen är besvärlig och det är svårt att ta sig från parkeringen till reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss