Norra Skummeslöv

Norra Skummeslöv domineras av planterad tallskog på ett före detta flygsandfält. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar och är en grön oas i ett annars tättbebyggt område.

Reservatet är ganska kuperat med flertalet dynryggar i olika riktningar. Skogen som växer här domineras av tall, björk och bergtall. Marken täcks främst av väggmossa, gråvit renlav och ris som lingon och kråkbär. Kaprifolen klättrar uppför klena stammar, mossor och lavar trivs på lågor och högstubbar. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar så det är lätt att ta sig fram.

Förr var det betesmark

Tallskogen i reservatet har bara funnits här i drygt 100 år. Ända fram till slutet av 1800-talet var området ett trädlöst flygsandfält med blommande sandhedar. Sandfältet hade länge använts som betesmarker av traktens bönder. Härifrån tog man också torv och tång, tidigare även ved och virke. Men den intensiva användningen av markerna ledde till problem. Under 1600- och 1700-talen fick bönderna allt större bekymmer med flygande sand som lade sig över vägar och grödor. I ett försök att binda sanden planterades barrträd men också främmande arter som bergtall och vresros.

Camping i närheten

Det är inte tillåtet att tälta men det finns camping i samhället Skummeslöv. Här finns också restauranger och stuguthyrning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • gräva eller på annat sätt skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada växtligheten, exempelvis genom att gräva upp växter,
 • störa djurlivet, exempelvis genom att på nära håll fotografera boplats,
 • rida annat än på anvisade vägar,
 • göra upp eld,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • parkera annat än på anvisade platser,
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och liknande,
 • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 70 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket​

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet ligger i Laholms kommun.

Kollektivtrafik: "Skummeslöv Vallbergavägen" ligger i anslutning till västra delen av reservatet.

​Vägbeskrivning: Reservatet ligger längs kustvägen mellan Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss