Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Salvebo

Å som slingrar sig genom skog i naturreservatet Salvebo.

Naturen i Salvebo karaktäriseras av ekskog i rasbranter samt ek och tallskog uppe på platåerna. I reservatet rinner också en bäck. Stora delar av området är starkt kuperat och erbjuder en utmaning för den äventyrlige vandraren. Det finns även områden i reservatet som är lättare att ta sig fram i, även om det saknas markerade leder.

I den västra delen av reservatet rinner en bäck vackert genom området, runt bäcken växer det rikligt med ek och hassel. Bäcken finner du redan i början av området och kan följa den upp i branterna, du kan även välja att gå längs grusvägen som sträcker sig parallellt med bäcken upp på höjden. Här kan du slå dig ner en stund och njuta av lugnet. Området kring bäcken var förr ängsmark, det kan även vara förklaringen till varför det växer så mycket hassel på platsen. I områdets sydvästra del finns en vacker stenbro att beskåda.

Intressanta lavar och mossor

För den som är intresserad av lav och mossor finns det flera spännande arter att hålla utkik efter. I Salvebo finns det rikligt med mussellav och fällmossa att studera. Även arterna rostfläck och grynig filtlav har hittats här.

Ett kuperat område

I klipp- och rasbranterna växer krattiga, gamla ekar tillsammans med främst tall. Branterna är storblockiga och reser sig högt över bäckdalen och den gamla inägomarken. En kuperad utmaning för en äventyrlig vandrare som uppskattar att ta sig fram i naturen utan markerade stigar.

Ekskog i en rasbrant där det ligger stenar täckta av grön mossa. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än plockning
 • av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anlagd väg. Förbudet gäller ej
 • jakträttsinnehavare vid uttransport av älg, hjort eller vildsvin, förutsatt att körning ej sker
 • i terräng närmare än 10 meter från en bäck, se karta 2B,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd:
  - använda fällor avsedda för ryggradslösa djur samt
  - anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ekskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 13,9

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Kungsbacka kör man cirka 3 kilometer norrut på Göteborgsvägen (väg 970) sedan svänger man österut på Älvsåkersvägen (väg 980). Efter cirka 9 kilometer ligger reservatet på vänster sida.

Parkering saknas. Du ansvarar själv för att din bil inte är olämpligt parkerad eller står i vägen på något sätt.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss