Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hule

Hule är uppdelat på varsin sida om sjön Simlången. Det västra området (Hule N) har en historia som inägomark med inhägnade åkrar och ängar. I det östra området (Hule S) gick djur på bete under sommaren i den ohägnade så kallade utmarken. Än idag kan du uppleva historiens vingslag och se spår som vittnar om hur markerna nyttjats en gång i tiden. Den norra delen lämpar sig bäst för besök, här finns strövstig och parkering.    

I Hule S kan man njuta av all grönska i form av mossbeklädda gamla trädstammarna, ett frodigt fältskikt och täta trädkronor. Men Hule N är lättillgängligare, flera små stigar löper längs sjön. På den gamla järnvägen passerar cykellederna Hylteslingan och Cykelspåret. Här och var står hålträd där olika hackspettsarter har sina bon. Större delen av marken täcks av blåbärsris. Där det är öppet avlöser prästkrage, humleblomster, ängsvädd och gråfibbla varandra under hela sommarens blomsterprakt.

Inägomark och utmarken

Inägomark kallas den mark som förr utgjordes av ängar och åkrar i anslutning till en gård. Ängarna försåg djuren med hö och löv och på åkern odlade man spannmål. Hule inägomarker hålls fortfarande öppna genom bete och slåtter. På sommaren släpptes djuren ut på sommarbete i skogen, på de så kallade utmarkerna. De skogsklädda betesmarkerna användes gemensamt av bönderna. Skogen utnyttjades även till bränsle och virke. Så sent som på 1950-talet bedrevs skogsbete i det som idag är reservatets östra del. Hule utmark sträcker sig från sjön Simlången upp till Furumossen.

Spår i landskapet

I en tidigare öppnare miljö, där djuren gick och betade, kunde tallar, bokar och granar breda ut sig. Idag trängs dessa äldre träd i den nu täta skogen. Även döda enbuskar vittnar om markens historia. I Hule utmark har skogen utvecklats till urskogskaraktär med mycket döda stående och liggande träd, en miljö som gynnar till exempel insekter som bara trivs i gammal ved.

Isen formade landskapet

Reservaten ligger i den geologiskt intressanta Simlångsdalen. Inlandsisen försvann tidigt från området och mäktiga smältvattenströmmar formade landskapet i dalstråket. När smältvatten samlades i så kallade issjöar bildades det som idag är Simlångssjöarna. Sjösystemet och Fylleån omges idag av avlagringar som isen lämnade efter sig.

Serviceinformation

Hallandsleden passerar Hule Norra och det gör även cykelleden Hylteslingan. I närliggande samhället Simlångsdalen finns kafé och restaurang samt övernattningsmöjligheter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • släppa hund fri inom området,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • uppgöra eld på annan än av förvaltaren anvisad plats,
 • skada vegetationen t. ex. genom uppgrävning av växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbon,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats samt
 • göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 19 hektar, varav norra delen 8 hektar och södra delen 11 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

Hitta hit

Hule S och Hule N ligger i Halmstads kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hule Norra ligger på promenadavstånd från samhället Simlångsdalen, hållplats "Simlångsdalen" ligger 1 kilometer från reservatet.

Norra: Från väg 25 i Simlångsdalens centrum följ vägvisare mot Mahult. Sväng höger på liten grusväg vid skyltning mot båtplats. En mindre parkering finns. GPS (WGS84): Lat N 56° 43' 33" Lon E 13° 8' 40".

Södra: Området nås enklast till fots eller med cykel. Från Hule N följ cykelspåret söderut till Hjältevadsbron och korsa Fylleån. Cirka 300 m efter bron tag höger på grusväg mot reservatet. Totalt cirka 1,5 km. Parkering saknas vid reservatet.

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss