Stora Drängabjär

Stora Drängabjär är en del av Åkulla bokskogar. Här finns bokskog i bergsbranter med utsikt över Skärsjön. Vill du upptäcka området går vandringslederna Bergastigen (3,9km) och Slottsstigen (3,2 km) delvis genom reservatet.                         

Stora Drängabjär domineras av branta sluttningar med bokskog och bergsbranter som sluttar ner mot Skärsjön. Skogen är delvis av orörd karaktär med förekomst av död ved i form av högstubbar och lågor. Det finns även en del klibbalskog utmed sjön.

Flera rödlistade arter

Totalt har 13 rödlistade arter hittats i området, exempelvis örlav, liten ädellav, bokfjädermossa, stor bandmossa och skogsduva. I området finns även jättesvampmalen, vars larver är beroende av att det finns tickor på träden.

Områdets historia

På 1970-talet bildades flera bokskogsreservat inom riksintresset Åkulla bokskogar. Områdena avsattes främst för friluftslivets intressen. Senare har de biologiska värdena uppmärksammats och naturvärdena kring Stora Drängabjär kartlades bland annat genom inventeringar i mitten på 1990-talet. I början av 2006 blev området naturreservat.

En del av Åkulla bokskogar

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder. I Åkullaområdet finns kafé och restauranger. Här finns också övernattningsmöjlighet på hotell, vandrarhem och B&B.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • rida eller köra med häst,
 • permanent förvara båtar,
 • framföra cyklar i terrängen, annat än på särskilt utpekade leder,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 53,3 hektar

Skyddat sedan: 2006

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Stora Drängabjär ligger i Varbergs kommun.

Till fots: Hallandsleden passerar intill reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Öströö" (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

Om åkturen på visitvarberg.se Länk till annan webbplats.

Bil: Från Tvååker kör mot Dagsås och fortsätt mot Öströ. En knapp kilometer efter Öströ gård går mindre väg till vänster mot Skärbäck och Stora Drängabjär. Parkeringen ligger utmed vägen. GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 0” Lon E 12° 31’ 2”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss