Kungsbackafjorden

Kungsbackafjorden rymmer ett femtiotal öar och skär och är Hallands största naturreservat. Sol, bad och fiske lockar årligen tusentals besökare. För att nå öarna behöver du ha tillgång till båt.

Reservatet mäter hela 5 200 hektar varav ungefär 500 hektar utgörs av öar, land, klippor och skär. De fem största öarna är Kalvö, i inre delen, och Ramnö, Vindö, Hällesö och Brokö närmare mynningen. Det är tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten på Brokö. Tältning är tillåten på hela ön. 

Flera fina badplatser

På öarna finns det flera fina badplatser, bland annat finns en populär sandstrand i södra viken på Kalvö medan man från norra delen av Yttre Lön kan hoppa i havet från en hög klippa. Vackra sommardagar är det tätt mellan båtarna med sol- och badsugna gäster.

I Kungsbackafjorden kan du njuta av vacker halländsk kustnatur med ljunghedar, strandängar och kala klippor. I skrevorna växer styvmorsviol, gul fetknopp och trift. På öarnas norra delar breder öppna gräs- och ljunghedar ut sig och här växer ljung, klockljung med flera. På de större öarna betar får, vilket håller landskapet öppet.

Djur och växter i reservatet

Reservatets natur rymmer ett rikt växt- och djurliv. Fler än 240 fågelarter har observerats i reservatet under årens lopp. På de betade strandängarna häckar tofsvipor, rödbenor, gulärlor och större strandpipare. Strandängarna är också värdefulla rastplatser. Stora flockar med vadare provianterar på ängarna, för att klara av sin långa resa mellan häckningsplatserna i norr och övervintringsområdena i sydvästra Europa och Afrika. Under vår och höst rastar också stora mängder änder, gäss och svanar ute på fjorden. För vigg och den sällsynta salskraken är fjorden den viktigaste övervintringslokalen i Halland.

För att skydda fågellivet råder tillträdesförbud på sju platser i Kungsbackafjorden mellan 1/3 och 30/6. Respektera beträdnadsförbuden!

Ängar med ålgräs under ytan

Mångfald finner man också under ytan, i vidsträckta ålgräsängar och på algklädda klippbottnar. I ålgräsängarna finner yngel och större fiskar skydd. Det är dock inte säkert att de undgår fiskgjusens skarpa ögon. Denna duktiga jägare kan ofta ses hänga över vattenytan spanande efter en fiskrygg att slå ner på.

Kungsbackafjorden är egentligen ingen fjord då den saknar tröskel vid mynningen. Reservatet är ett estuarium, ett avgränsat vattenområde med fritt vattenutbyte med havet och med sötvatten från åar. Miljön under vattnet domineras av grunda bottnar men det finns också djuprännor. En av rännorna är hela 30 meter djup!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • elda annat än på anvisad plats (eldplats finns på Brokö),
 • tälta annat än på anvisad plats (det är tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten på Brokö. Tältning är tillåten på hela ön),
 • uppställa husvagn, husbil eller ankra med husbåt
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • förtöja båt vid boj med släpkätting eller liknande sätt som medför att bottenfaunan påverkas.
 • varaktigt upplägga båt annat än vid befintlig hamn och brygga,
 • störa djurlivet samt medföra lösspringande hund eller annat husdjur (kopplingstvång föreligger).
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed därmed jämförlig anordning samt
 • framföra motorfordon annat än på allmän- och enskild väg.


Dessutom gäller tillträdesförbud mellan 1/3 - 30/6 för de sju områden som är markerade på reservatsbeslutets karta. Förbudet gäller landområden och ett utanför liggande vattenområde av 50 meter. Undantag gäller för tillträde till fågeltornet vid Tjolöholm.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyp: Estuarie, vattenområde med fritt utbyte mellan havet och sötvatten från åar

Kommun: Kungsbacka

Areal: 5 200 hektar varav cirka 500 hektar är öar och land

Gällande beslut: 2005

Ägare: Fastighetsverket och privata markägare

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Kungsbackafjorden ligger i Kungsbacka kommun. Kungsbackafjordens öar nås endast med båt.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss